Hervatten ZUF & Trimzwemmen

Beste zwemmer,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen. Vanaf donderdag 28 mei zullen wij daarom gaan opstarten met de lessen van Zwem U Fit/Trimzwemmen. Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip waarop en hoe u het complex dient te betreden. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Hervatten wedstrijdzwemmen

‘s-Hertogenbosch, 19 mei 2020

Beste Wedstrijdzwemmer,

Wij hebben je reeds geïnformeerd dat wij gefaseerd gaan starten met het wedstrijdzwemmen vanaf woensdag 20 mei. Afgelopen week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven graag met de verenigingen vanavond nogmaals om tafel te gaan zodat wij verantwoord kunnen gaan starten. Naar aanleiding van deze vergadering zullen wij je woensdag ochtend mailen omtrent de aangepaste regels, het tijdstip waarop en hoe jij het complex dient te betreden. 

Wel is alvast duidelijk dat er maar een beperkt aantal zwemmers per uur in het zwembad toegelaten kunnen worden. Daarom is er door de trainers en het bestuur een tijdelijke indeling gemaakt op de uren waarop jij kan gaan zwemmen. Bij de toegang zal controle plaatsvinden. Onderling ruilen wordt niet geaccepteerd

De uren waarop jij kan komen zwemmen zijn:
De mail heb je in je persoonlijke mailbox ontvangen. Geen mail gehad, stuur een mailtje naar tcwedstijd@bzv.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Hervatten Zwemlessen

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste Ouders/Verzorgers van zwem-abc leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf vrijdag 22 mei zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn. Met hen hoef je geen direct contact te maken in het water en kunnen we de afstandsregels borgen.
Dit houdt in dat de groepen geel, groen (A), oranje (B) en paars (C) vanaf deze datum weer gaan zwemmen op de gebruikelijke dagen en tijden.
Op dit moment is het niet mogelijk om van dag of tijdstip te wisselen. Dit heeft te maken met het maximaal aantal personen dat per uur en per groep is toegestaan.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip. Wij informeren iedereen; ook als u kind nog niet kan starten. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Voor de kinderen die in maart zouden afzwemmen doen we een korte herhaling van de vaardigheden voor dit diploma waarna ze direct de vaardigheden voor het volgende diploma kunnen gaan behalen. Zodra de richtlijnen het toelaten om op een feestelijke wijze het diplomazwemmen te houden, informeren we de desbetreffende kandidaten.

De groepen die gepland stonden om te starten in maart zullen op een later tijdstip beginnen met hun lessen. Wij zullen alle ouders ruim voor de start van deze lessen telefonisch benaderen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Update Corona Virus

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste (Ouders/Verzorgers van) Leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf deze dag zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn en onze wedstrijdgroep. De overige groepen zullen volgen zodra dit mogelijk is binnen de gestelde regels en de capaciteit van het zwembad dit toelaat.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip van de zwemlessen of wedstrijdtraining. Wij informeren iedereen; ook als u nog niet kan starten.
Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2020

Beste BZV’er,

Op donderdag 7 mei is het ons duidelijk geworden dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer geopend mogen worden. Wij zijn ontzettend blij dat we weer kunnen starten met de zwemlessen en trainingen.

Uiteraard hebben wij de tijd nodig om enkele voorbereidingen te treffen, zodat we onze leden, op een veilige en volgens de richtlijnen van het RIVM, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Sportiom Sportfondsen, kunnen ontvangen.

Graag willen wij je vragen, om ons de tijd te geven voorbereidingen te treffen en jouw vragen even te bewaren, zodat wij al onze tijd kunnen stoppen in de voorbereiding.

Zodra we definitief starten worden alle leden per e-mail, onze website en sociale media kanalen geïnformeerd. Houdt uw mailbox en onze online media dus goed in de gaten.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Martin Martens
Voorzitter BZV

‘s-Hertogenbosch, 22 april 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft u eerder geïnformeerd dat alle zwemactiviteiten binnen onze vereniging zijn afgelast i.v.m. het coronavirus. De nieuwe recente maatregelen en adviezen van de rijksoverheid van dinsdag 21 april j.l. houden in dat deze afgelastingen voorlopig worden gecontinueerd tot 01 juni a.s. Naast de trainingen geldt dit ook voor alle activiteiten die vanuit onze vereniging gepland staan zoals de algemene ledenvergadering en het zwemweekend Trier. Leden die de bijdrage voor dit weekend al hebben overgemaakt, zullen dit deze week teruggestort krijgen.

Zwemcompetitie wedstrijd KNZB:
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Lidmaatschap en contributie:
Wetgeving:
Vanuit onze vereniging werken wij met een jaarcontributie die wij verdeeld over 4 termijnen per jaar afschrijven. De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling hiervan is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de vereniging haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Mogelijkheden vanuit BZV:
Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Wij als vereniging hebben ondanks dat er geen zwemactiviteiten plaatsvinden te maken met veel vaste kosten zoals afdracht aan de zwembond, verzekeringen, verplichte bijscholings- en licentiekosten en badhuur. Daarnaast kampen wij met een inkomstenderving daar er geen nieuwe ABC- zwemgroepen zijn gestart. Het bestuur van BZV heeft daarom besloten om aankomende maand de gebruikelijke contributie af te schrijven.

Sportiom Sportfondsen en de gemeente  ’s-Hertogenbosch hebben ons laten weten dat zij momenteel in gesprek zijn met elkaar met betrekking tot eventuele reductie of kwijtschelding van de badhuur aan de verenigingen. Mocht hieruit voortkomen dat BZV de badhuur niet of gedeeltelijk hoeft te betalen voor de afgelaste periode dan is het bestuur voornemens om de kosten die wij hierop besparen te verrekenen met de contributie van alle leden van het 3e kwartaal.

Wij informeren u zodra er hier meer duidelijkheid over is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Algemene Leden Vergadering geannuleerd

Beste leden,

In verband met het coronavirus gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 27 maart niet door. Zodra er meer duidelijkheid is over wanneer er weer activiteiten kunnen worden georganiseerd, zal het bestuur een nieuwe datum vaststellen.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Bossche ZwemVereniging

Diplomazwemmen geannuleerd

I.v.m. de recente ontwikkeling omtrent het Corona Virus is besloten het diplomazwemmen van zaterdag 14 maart uittestellen. Alle kandidaten zijn inmiddels op de hoogte gesteld per mail. Hoe verder laten we komende weken per mail weten aan de kandidaten.

Geen Zwemlessen en geen diplomazwemmen

I.v.m. de genomen maatregelen door het RIVM en de adviezen van verschillende organisaties heeft het bestuur besloten de zwemlessen t/m 31 maart 2020 te annuleren. Wij houden jullie per mail op de hoogte over de ontwikkeling m.b.t. de zwemlessen.

Zwemlessen en trainingen i.v.m. Corona Virus

Update Zondag 15 maart 2020

Op zondag 15 maart zijn nieuwe maatregelen afgekondigd: alle scholen, horeca en sportclubs sluiten tot en met 6 april. Deze maatregelen worden genomen bovenop de al geldende maatregelen en zijn bedoeld om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Het Sportiom is met onmiddellijke ingang gesloten. Dit alles betekent dat onze vereniging geen lessen en trainingen meer kan laten doorgaan.

Zodra er meer duidelijkheid is wanneer lessen en trainingen hervat kunnen worden zal het bestuur je informeren per mail en via onze website.

Update Vrijdag 13 maart 2020

Beste Leden,
N.a.v. de adviezen vanuit de overheid en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben wij het besluit genomen om vanaf heden t/m voorlopig 31 maart te stoppen met het geven van de ABC- zwemlessen.
Dit houdt in dat uw kind aankomende week geen zwemlessen heeft of niet kan starten met zijn/haar zwemles.

Wij zullen u per mail op de hoogte houden wanneer de lessen definitief weer gaan starten. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bossche ZwemVereniging

Woensdag 11 maart 2020

Beste Leden,

Het bestuur krijgt van verschillende kanten vragen over de doorgang van de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur wil laten weten dat op basis van het laatste advies van het RIVM, de gemeente en de KNZB wij hebben besloten de zwemlessen en trainingen voor nu door te laten gaan zoals gebruikelijk. Op advies van de genoemde organisaties zijn de trainingen van Aqua Vitaal, Trimzwemmen en Zwem U Fit tot nadere order stopgezet. Mocht er aanleiding zijn om de overige activiteiten te stoppen dan informeren wij jullie daar z.s.m. over. Onze vraag is daarom om uw mail en onze website in de gaten te houden. Berichten kunnen tot een uur voor aanvang van de lessen en/of trainingen verstuurd worden.

Wij volgen de adviezen en richtlijnen van de gemeente en het RIVM op.

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Heeft u als lid en/of ouders/verzorgers één van bovenstaande klachten dan verzoeken wij u om niet naar het zwembad te komen.

De maatregelen die je daarnaast kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

• Was uw handen regelmatig met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Mochten vrijwilligers zich afmelden, dan zorgt BZV waar mogelijk voor vervanging. Mocht dit niet kunnen dan zijn we noodzakelijk de betreffende activiteit af te zeggen. Het bestuur zal dan de leden informeren.

Het bestuur volgt de adviezen en richtlijnen nauwlettend. Mochten er zaken wijzigen dan informeren wij jullie z.s.m.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Martin Martens
Voorzitter BZV
secretariaat@bzv.nl


4de competitie wedstrijd

De 4e competitie wedstrijd wordt op zondag 15 maart 2020 gezwommen in zwembad De Loodloop in Hilvarenbeek.

Het inzwemmen start om 14:00 uur en we verzamelen tegenover het Sportiom om 13:00 uur zodat we op tijd in het zwembad zijn. Rijd je rechtstreeks, meld dit even bij de tr

Momenteel staan we op de 4de plaats in de tussenstand. De trainers willen er samen met de wedstrijdgroep voor gaan om deze positie te behouden of te stijgen. Mochten we stijgen naar de 2de plaats dan kunnen we dit seizoen nog promoveren naar de D2 competitie.

Het bestuur wenst iedereen heel veel succes tijdens deze beslissende wedstrijd.

Diplomazwemmen 14 maart

Op zaterdag 14 maart is het diplomazwemmen. Alle kandidaten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Lees goed hoe laat je aanwezig moet zijn en zorg dat je alle kleding bij hebt.

Tijdens het diplomazwemmen gaan de reguliere lessen niet door. Ben je niet uitgenodigd voor het diplomazwemmen dan heb je geen les vandaag.