Trainingen worden tijdelijk hervat in Rosmalen

Voor de Zwem U Fit, het Trimzwemmen en de wedstrijdgroep wordt het zwemmen van zaterdag 10 april t/m zondag 16 mei hervat. We starten met 1 training in de week. I.v.m. beperkte beschikbaarheid is er op dit moment niet meer mogelijk.

Om deel te nemen aan een van de trainingen is het noodzakelijk te reserveren. Dit kan uitsluitend via de persoonlijke pagina.

Onder het kopje lessen –> rooster kan er per week een training worden gereserveerd.

Geldende regels in en om het zwembad die vanuit het zwembad zijn opgesteld:

 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van douches, het gebruik van de WC is mogelijk.
 • De kleedlokalen onder de overkapping mogen niet gebruikt worden, dit kan uitsluitend buiten. Maak gebruik van een badjes of makkelijke kleding.
 • Na het zwemmen kan er gebruik gemaakt worden van de open badhokjes die bij het buitenbad aanwezig zijn. Alleen na het zwemmen.
 • Onze vereniging is verantwoordelijk voor de toegang en gebruik van de accommodatie en zwemzaal tijdens onze uren. Volg daarom de aanwijzingen van onze vrijwilligers ten aller tijde op
 • Zowel op de kant als in het water dient er rekening gehouden te worden met de 1,5m onderling. De banen waar leden t/m 26 jaar in liggen hoeven hier, tijdens het zwemmen, geen rekening mee te houden.

Routing

 • Entree via poort buitenbad.
 • Op het voorterrein uitkleden (denk aan badjas)
 • Zwemzaal pas via de open pui betreden als de vorige gebruikers eruit zijn.
 • Tas op de bank in de zwemzaal plaatsen en ga trainen.
 • Einde de training op tijd stoppen i.v.m. komst nieuwe gebruikers.
 • Door de open pui allemaal naar de picknick banken om daar aan te kleden (badjas) of bij de buiten gelegen open badhokjes op het buitenbad deze mogen ook gebruikt worden om van NAT naar DROOG aan te kleden. 
 • Daarna de accommodatie weer verlaten.

Situatieschets

Regels tijdens trainingen
Onze leden en hun ouders/verzorgers blijven thuis als het lid of iemand uit het gezin/huishouden:

 • de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in
  de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Bingowandeling afdeling wedstrijd & recreatief

Aangezien er nog geen vooruitzicht is op versoepelingen in het zwembad en wij jullie ontzettend missen, hebben wij besloten om een buitenactiviteit te organiseren. 

Dit betreft een bingowandeltocht voor de afdeling recreatief en wedstrijd met diverse opdrachten en leuke prijzen.

Wanneer: zaterdag 24 april a.s.

Tijd: start tussen 14.00 – 15.00 uur  (De wandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur)

Startplaats: Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leijdenstraat 27, 5213 BB te ‘s-Hertogenbosch

I.v.m. de coronamaatregelen is het toegestaan, rekening houdend met de 1.5 meter, om deze tocht met max. 4 personen te lopen. Deelnemers onder de 16 jaar mogen eventueel 1 ouder/ begeleider meenemen.

Deelname kan alleen door je aan te melden via: ledenadministratie@bzv.nl. Let op inschrijven kan uitsluitend t/m 20 april. Je aanmelding is pas definitief na bevestiging. 

Geef door met wie je eventueel de wandelroute gaat lopen en alle deelnemers krijgen dan een bevestigingsmail via het ons bekende mailadres met de juiste starttijd.  

Hopelijk tot de 24e.

Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum

Ledenadministratie BZV

Zwemlessen van start per 19 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 8 maart 2021 en het beleid van Sportfondsen Nederland communiceren wij graag het volgende met u.
Na een sluiting van ruim drie maanden gaan de zwembaden per 16 maart 2021 weer open voor zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar. Dit houdt in dat onze zwemlessen weer starten vanaf vrijdag 19 maart.
De routing en beperkingen zijn gelijk gebleven zoals deze in december werden gehanteerd. 

Dit houdt het volgende in:
Alle zwemlessen kunnen weer doorgaan mits de volgende regels in acht worden genomen.

Sportfondsen Nederland verplicht alle bezoekers van hun accommodatie dat iedereen vanaf 13 jaar verplicht is om een mondkapje te dragen binnen het gehele sportcomplex, dus ook op de zwemzaal. Dit geldt niet tijdens de lessen.

Zwem-ABC

 • U komt met uw kind naar de kleedkamer. Bij de tafel meldt u zich met uw kind. Uw kind loopt via kleedkamer 0 naar de zwemzaal waar deze wordt opgevangen door de lesgevers.
 • Hier kan uw kind zelfstandig de badjas of makkelijke kleding uitdoen en in een afgesloten tas stoppen. 
 • U vervolgt de gang direct door naar buiten.
 • De kinderen kunnen vanaf 10 minuten voor de start van de zwemles naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen starten.
 • U kunt uw kind ophalen via de nooddeuren zoals u in december ook heeft gedaan.
 • Na het ophalen van uw kind, kleed u uw kind in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan/mag geen gebruik worden gemaakt van de douches.

Door in te loggen op de persoonlijke pagina van uw kind kunt u zien op welke dag en tijd uw zoon of dochter zwemles heeft.

Verbouwing Sportiom
Tijdens de lockdown heeft Sportiom Sportfondsen niet stil gezeten. Zoals u wellicht weet zijn de verbouwingen van AquaFun en IceFun Sportiom voltooid. Momenteel wordt de centrale hal verbouwd. Dit betekent dat u mogelijk overlast zult ondervinden van deze verbouwing. Uiteraard proberen zij e.e.a. tot een minimum te beperken. 

Gezocht Trainer Trimzwemmen

Het recreatiefzwemmen bij de BZV is mogelijk voor een brede doelgroep. De afdeling is
onderverdeeld in drie groepen, Zwem U Fit, Aqua Vitaal en Trimzwemmen. Door het zeer
onverwachts wegvallen van de trainer trimzwemmen zijn we opzoek naar een nieuwe trainer voor
een groep gemotiveerde zwemmers van het trimzwemmen.
De trimzwemgroep zwemt wekelijks op de donderdagavond (18.00-19.00) en zaterdag ochtend
(07.30-08.30) in het Sportiom te ‘s-Hertogenbosch

Kijk voor de volledige tekst hier op de site

Algemene Leden Vergadering 23-04-2021

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2020. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2020 besproken en worden de plannen voor 2021 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 23 april 2021

Mocht deze datum niet door kunnen gaan i.v.m. maatregelen omtrent corona dan hebben we als alternatieve datum vrijdag 25 juni 2021 gepland.

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start vanaf 19.45 uur
2): Opening door voorzitter
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2020
4): Jaarverslag BZV
5): Verantwoording 2020
6): Plannen en contributie 2021
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering.

Roulatie bestuursleden:
Volgens het roulatieschema is de functie bestuurslid Zwem-ABC, tevens vice-voorzitter, aftredend.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 april 2021 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 23ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Overlijdensbericht Peter Verhelst (55)

Beste Leden en Vrijwilligers,

Ons is het droevige bericht toegekomen dat Peter Verhelst, huidige trainer van het trimzwemmen en voorheen van de wedstrijdgroep en ZUF, afgelopen donderdag onverwacht is komen te overlijden.
Het bestuur wenst alle nabestaanden en naasten veel sterkte met dit onverwachte verlies.

Peter was sinds november 2014 betrokken als trainer bij het wedstrijdzwemmen en Zwem U Fit. Sinds een jaar gaf hij training aan de nieuwe Trimzwem groep.
Peter

Maandag 25 januari is er tussen 15.30 en 16.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Peter in Crematorium Maaslanden te Vlijmen.
De crematie zal, door de recente maatregelen, in beperkte kring plaatsvinden op dinsdag 26 januari. Leden van het bestuur zullen hier samen met aantal leden en vrijwilligers die zijn uitgenodigd aanwezig zijn.

Condoleance kunnen in het online condoleanceregister dat onze vereniging heeft aangemaakt worden overgebracht Condoleance.nl

Stemmenteller gezocht voor 17-03-2021

Op woensdag 17 maart 2021 en de dagen ervoor worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben wij het verzoek gehad om stemmentellers te leveren die na sluiting van de stemlokalen, op woensdag 17 maart 2021, de stemformulieren mee willen sorteren en tellen. Per stemmenteller krijgt onze vereniging een bijdrage van de gemeente. Hierdoor kunnen wij de hoogte van de huidige contributie behouden en extra activiteiten blijven financieren zoals.

Wij zouden het enorm waarderen als u zich hiervoor zou willen inzetten. Natuurlijk zijn wij ook reuze blij met de hulp van ouders/broers of zussen die onze vereniging een warm hart toedragen.
Elke stemmenteller ontvangt vanuit het bestuur een kleine attentie voor hun inzet.

Check hier alle informatie en meld je aan

Mondkapjes plicht per 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum zwemmen, vergeet dan je mondkapje niet.

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

•        Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
•        Zwemmers: Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt geen mondkapjesplicht;
•        Ouders/begeleiders: Vanaf de kleedkamer in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) is het dragen van een mondkapje wel verplicht (let op: niet-zwemmers);
•        Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht, tenzij je actief meesport (ook op de kant), dan hoeft je geen mondkapje op;
•        Uitgezonderd zijn zwemonderwijzers (in het water en op de kant) tijdens de zwemles. Voor en na de zwemles geldt ook voor hen wel een mondkapjesplicht.

N.B. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje, zie Rijksoverheid.

In het zwembad geldt uiteraard de veilige afstandsnorm van 1,5 meter. De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:

a. kinderen tot en met twaalf jaar en andere personen;
b. kinderen tot en met zeventien jaar onderling.

Statiegeld actie Coop Koopmansplein

De Bossche ZwemVereniging is voor de komende periode uitgekozen door de Coop Koopmansplein als het goede doel waar klanten hun statiegeld bonnetje kunnen doneren aan een gekozen doel door de Coop.

Wij willen alle leden, vrienden, familie en kennissen van hen vragen, die in de buurt wonen, om hun statiegeld flessen bij de Coop in te leveren en het bonnetje in de daarvoor bestemde bak achter te laten. Laten we er samen een bijdrage leveren aan onze vereniging.