9-10-2020 Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, opnieuw van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering worden onderstaande punten besproken.

Tijdens de ALV zijn er vanaf 18.45 uur geen trainingen en zwemlessen in het Sportiom.

Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 9 oktober 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

 1. Start om 19.15 uur
 2. Opening en uitreiking bingokaarten ter gelegenheid van 70-jarig jubileum
 3. Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2019
 4. Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
 5. Verantwoording 2019
 6. Situatie 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering en start Bingo

Marcel stopt als penningmeester per 31-12-2020 en is niet herkiesbaar. Hij blijft binnen de vereniging actief door het bestuur te ondersteunen met de ledenadministratie. Het bestuur heeft een kandidaat voor de functie van penningmeester gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering.

Het bestuur heeft een kandidaat voor de functie van bestuurslid voor de afdeling wedstrijd gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering.

Voor het dagelijks bestuur zoeken we nog een bestuurslid die de functie van secretaris op zich wil nemen. Hiervoor is nog geen kandidaat.

Iedereen die interesse heeft in één van bovengenoemde functies kan zich tot uiterlijk 27 september 2020 melden bij de secretaris via secretariaat@bzv.nl.

I.v.m. de coronamaatregelen hebben wij voor deze Algemene Leden Vergadering maar een beperkt aantal plaatsen. Indien het maximaal aantal plaatsen overschreden wordt, bieden wij u de mogelijkheid om de ALV digitaal te volgen.

Je dient je persoonlijk aan te melden i.v.m. de uitnodiging voor de (digitale) ALV. Dit kan uitsluitend via https://bzv.nl/alv-2020/ Jij kan alleen jezelf met je eigen e-mailadres aanmelden. Zonder aanmelding weigeren wij u de toegang tot de ALV.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.

Wij hopen u de 9de  te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Zomervakantie en daarna

Tijdens de zomervakantie( 13 juli t/m 23 augustus) zijn er geen zwemlessen en zwemtrainingen voor alle groepen binnen onze vereniging. Alle groepen starten weer vanaf maandag 24 augustus op de gebruikelijke tijden. Houdt rekening met aangepaste regels voor , tijdens en na de zwemles en zwemtraining.
Het bestuur vraagt iedereen zich te houden aan de afspraken en aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. Bij eventueel wangedrag naar onze vrijwilligers kunnen er consequenties zijn voor het betreffende lid.

Hieronder de geldende regels in en rond het zwembad vanaf maandag 24 augustus 2020:

Onze leden en hun ouders/verzorgers blijven thuis als het lid of iemand uit het gezin/huishouden:

 • de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in
  de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Algemene regels in en om de sportaccomodatie:

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Broertjes en zusjes komen niet mee naar de zwemles en/of zwemtraining als zij zelf niet hoeven te zwemmen op die dag.
 • Minderjarige leden komen met maximaal 1 ouder/verzorger naar de zwemlessen. Bij meerdere kinderen vragen wij u om, indien mogelijk ook met 1 ouder/verzorger naar de zwemles/training te komen
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Omkleden voor en na de les of training

 • Houdt rekening met elkaar!
 • alle leden dienen zich thuis om te kleden. Leden komen in zwemkleding met bovenkleding eroverheen naar het zwembad
 • Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te desinfecteren
 • Via de gebruikelijke weg, volg de loop richtingen, kom je naar de kleedkamers
 • Via kleedzaal 0 kun je 5 minuten voor aanvang van de zwemles of zwemtraining de zwemzaal betreden
 • Op aangegeven plekken neemt de ouder/verzorger met het lid of oudere leden plaats waar het de boven kleding uitgedaan wordt. Alles wordt in een afgesloten tas, incl. de schoenen gedaan.
 • Het lid wacht op aanwijzingen van de vrijwilligers van de BZV om te starten aan de zwemles of -training
 • De ouder / Verzorger dient de gehele les of training op de aangewezen plek te blijven zitten. Het is niet toegestaan zich te bewegen in de zwemzaal dit i.v.m. de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en overige ouders/verzorgers
 • Na de les of training neemt het lid de tas met kleding en gaat eventueel met de ouder/verzorger om kleden
 • Omkleden gebeurd in de kleedkamers die direct in het zwembad aanwezig zijn. Kleedzalen 1 t/m 3 zijn voor de dames en kleedzalen 4 t/m 6 voor de heren. Bij ouders / verzorgers bepaalt het geslacht van de ouder in welke kleedkamer omgekleed wordt. Bij een vader is dat bij de heren, bij een moeder is dat bij de dames.
 • Per kleedkamer zijn 5 á 6 plekken om zich om te kleden indien er personen van 18 jaar en ouder aanwezig zijn in de kleedzaal.
 • Douche is toegestaan mits er uitsluitend wordt afgespoeld. het gebruik van shampoo wordt niet toegestaan omdat dit voor opstoppingen zorgt.
 • Houdt rekening met elkaar!

Het kan zijn dat lessen of trainingen eerder stoppen om iedereen de ruimte te geven om zich om te kleden in de kleedzalen. Dit zal gebeuren op aanwijzingen van vrijwilligers van de BZV.
Wij vragen alle leden en ouders/verzorgers aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
Mocht u het niet eens zijn met aanwijzingen of beperkingen dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@bzv.nl.


Discussie met onze vrijwilligers in het zwembad omtrent de regels en maatregelen omtrent de coronamaatregelen worden niet geaccepteerd. Mocht dit voorkomen dan kan het bestuur hier consequenties aan stellen zoals tijdelijke uitsluiting van deelname aan zwemlessen of -trainingen. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn.

Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2019 besproken en worden de plannen voor 2020 voorgelegd.

Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 9 oktober 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start om 19.45 uur
2): Opening en uitreiking bingokaarten ter gelegenheid van 70-jarig jubileum
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2019
4): Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
5): Verantwoording 2019
6): Plannen en contributie 2020
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering en start Bingo

Zoals aangekondigd stopt Marcel in de functie van Penningmeester. Hij blijft, met goedkeuring van de ledenvergadering, aan in het bestuur. Het bestuur heeft een kandidaat voor deze functie gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering. Natuurlijk mogen ook andere personen zich kiesbaar stellen.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 september 2020 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

I.v.m. deze speciale Algemene Leden Vergadering is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Daarom willen wij u vragen om u aan te melden met uw naam via activiteiten@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 27ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Algemene Ledenvergadering

Door de Coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering, ALV, eerder dit jaar niet doorgaan. Op 9 oktober wordt deze als nog gehouden. De uitnodiging volgt binnenkort naar alle leden.

Hervatten ZUF & Trimzwemmen

Beste zwemmer,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen. Vanaf donderdag 28 mei zullen wij daarom gaan opstarten met de lessen van Zwem U Fit/Trimzwemmen. Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip waarop en hoe u het complex dient te betreden. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Hervatten wedstrijdzwemmen

‘s-Hertogenbosch, 19 mei 2020

Beste Wedstrijdzwemmer,

Wij hebben je reeds geïnformeerd dat wij gefaseerd gaan starten met het wedstrijdzwemmen vanaf woensdag 20 mei. Afgelopen week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven graag met de verenigingen vanavond nogmaals om tafel te gaan zodat wij verantwoord kunnen gaan starten. Naar aanleiding van deze vergadering zullen wij je woensdag ochtend mailen omtrent de aangepaste regels, het tijdstip waarop en hoe jij het complex dient te betreden. 

Wel is alvast duidelijk dat er maar een beperkt aantal zwemmers per uur in het zwembad toegelaten kunnen worden. Daarom is er door de trainers en het bestuur een tijdelijke indeling gemaakt op de uren waarop jij kan gaan zwemmen. Bij de toegang zal controle plaatsvinden. Onderling ruilen wordt niet geaccepteerd

De uren waarop jij kan komen zwemmen zijn:
De mail heb je in je persoonlijke mailbox ontvangen. Geen mail gehad, stuur een mailtje naar tcwedstijd@bzv.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Hervatten Zwemlessen

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste Ouders/Verzorgers van zwem-abc leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf vrijdag 22 mei zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn. Met hen hoef je geen direct contact te maken in het water en kunnen we de afstandsregels borgen.
Dit houdt in dat de groepen geel, groen (A), oranje (B) en paars (C) vanaf deze datum weer gaan zwemmen op de gebruikelijke dagen en tijden.
Op dit moment is het niet mogelijk om van dag of tijdstip te wisselen. Dit heeft te maken met het maximaal aantal personen dat per uur en per groep is toegestaan.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip. Wij informeren iedereen; ook als u kind nog niet kan starten. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Voor de kinderen die in maart zouden afzwemmen doen we een korte herhaling van de vaardigheden voor dit diploma waarna ze direct de vaardigheden voor het volgende diploma kunnen gaan behalen. Zodra de richtlijnen het toelaten om op een feestelijke wijze het diplomazwemmen te houden, informeren we de desbetreffende kandidaten.

De groepen die gepland stonden om te starten in maart zullen op een later tijdstip beginnen met hun lessen. Wij zullen alle ouders ruim voor de start van deze lessen telefonisch benaderen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV