Overlijdensbericht Peter Verhelst (55)

Beste Leden en Vrijwilligers,

Ons is het droevige bericht toegekomen dat Peter Verhelst, huidige trainer van het trimzwemmen en voorheen van de wedstrijdgroep en ZUF, afgelopen donderdag onverwacht is komen te overlijden.
Het bestuur wenst alle nabestaanden en naasten veel sterkte met dit onverwachte verlies.

Peter was sinds november 2014 betrokken als trainer bij het wedstrijdzwemmen en Zwem U Fit. Sinds een jaar gaf hij training aan de nieuwe Trimzwem groep.
Peter

Maandag 25 januari is er tussen 15.30 en 16.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Peter in Crematorium Maaslanden te Vlijmen.
De crematie zal, door de recente maatregelen, in beperkte kring plaatsvinden op dinsdag 26 januari. Leden van het bestuur zullen hier samen met aantal leden en vrijwilligers die zijn uitgenodigd aanwezig zijn.

Condoleance kunnen in het online condoleanceregister dat onze vereniging heeft aangemaakt worden overgebracht Condoleance.nl

Stemmenteller gezocht voor 17-03-2021

Op woensdag 17 maart 2021 en de dagen ervoor worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben wij het verzoek gehad om stemmentellers te leveren die na sluiting van de stemlokalen, op woensdag 17 maart 2021, de stemformulieren mee willen sorteren en tellen. Per stemmenteller krijgt onze vereniging een bijdrage van de gemeente. Hierdoor kunnen wij de hoogte van de huidige contributie behouden en extra activiteiten blijven financieren zoals.

Wij zouden het enorm waarderen als u zich hiervoor zou willen inzetten. Natuurlijk zijn wij ook reuze blij met de hulp van ouders/broers of zussen die onze vereniging een warm hart toedragen.
Elke stemmenteller ontvangt vanuit het bestuur een kleine attentie voor hun inzet.

Check hier alle informatie en meld je aan

Mondkapjes plicht per 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum zwemmen, vergeet dan je mondkapje niet.

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

•        Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
•        Zwemmers: Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt geen mondkapjesplicht;
•        Ouders/begeleiders: Vanaf de kleedkamer in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) is het dragen van een mondkapje wel verplicht (let op: niet-zwemmers);
•        Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht, tenzij je actief meesport (ook op de kant), dan hoeft je geen mondkapje op;
•        Uitgezonderd zijn zwemonderwijzers (in het water en op de kant) tijdens de zwemles. Voor en na de zwemles geldt ook voor hen wel een mondkapjesplicht.

N.B. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje, zie Rijksoverheid.

In het zwembad geldt uiteraard de veilige afstandsnorm van 1,5 meter. De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:

a. kinderen tot en met twaalf jaar en andere personen;
b. kinderen tot en met zeventien jaar onderling.

Statiegeld actie Coop Koopmansplein

De Bossche ZwemVereniging is voor de komende periode uitgekozen door de Coop Koopmansplein als het goede doel waar klanten hun statiegeld bonnetje kunnen doneren aan een gekozen doel door de Coop.

Wij willen alle leden, vrienden, familie en kennissen van hen vragen, die in de buurt wonen, om hun statiegeld flessen bij de Coop in te leveren en het bonnetje in de daarvoor bestemde bak achter te laten. Laten we er samen een bijdrage leveren aan onze vereniging.

Wijzigingen Coronaregels november 2020

‘s-Hertogenbosch , 4 november 2020

Beste zwemmer,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 03 november en het beleid van Sportfondsen Nederland communiceren wij graag het volgende met u.

Met ingang van vandaag, woensdag 4 november 2020 dienen de zwembaden om 22.00 uur te sluiten. De zwembaden, zo schrijft Sportfondsen Nederland, moeten voor (tenminste) twee weken dicht. Alle zwemverenigingen dienen hun activiteiten dus ook voor (tenminste) twee weken stil te leggen in Sportiom. 

Dit houdt dus in dat al onze activiteiten stil liggen t/m woensdag 18 november a.s.

Wij berichten u zodra wij weer informatie ontvangen vanuit Sportfondsen met betrekking tot het opstarten.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
Bossche ZwemVereniging

29 november 2020 Diplomazwemmen

Op zondag 29 november word er diploma gezwommen tussen 12.00 – 15.00 uur. Alle kandidaten die op mogen hebben een uitnodiging ontvangen.

Tijdens het diplomazwemmen laten wij geen publiek toe op de zwemzaal. Per kandidaat zwemt er 1 ouder/familielid mee. Deze zwemt het volledige programma mee. Tijdens het kleding zwemmen zwemt alleen de kandidaat in de kleding. De gestelde eisen hieraan zijn hier na te lezen.

Het diploma wordt aan het eind van het programma op de zwemzaal uitgereikt aan de betreffende kandidaat. Het programma duurt ongeveer 25-30 minuten.

Per zwemt tijd zwemmen er 6 kandidaten met 6 ouders/familieleden het programma. Elk in een eigen baan.

Wij vragen iedereen om op tijd aanwezig te zijn maar zeker niet te vroeg. Je kunt 5 minuten voor aanvang naar binnen.

De zwemlessen op zaterdag 28 november gaan voor alle groepen door.

Aanpassingen Corona Regels

‘s-Hertogenbosch , 15 oktober 2020

Beste Leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober en het beleid van Sportfondsen Nederland communiceren wij graag het volgende met u.

Sinds vandaag, donderdag 15 oktober, heeft de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) wijzigingen bekendgemaakt. Deze heeft Sportiom Sportfondsen opgenomen in haar protocol. Het grote verschil met de informatie en kennis van gisteren is, dat de kleedzalen wel gebruikt mogen worden. 

Het kabinet heeft scherpere maatregelen aangekondigd die reeds zijn ingegaan. Deze maatregelen gelden voor de komende vier weken, maar worden mogelijk al na twee weken geëvalueerd. 

Alle lessen en trainingen kunnen gewoon doorgaan mits de volgende regels in acht worden genomen.

 • De nieuwe wijzigingen die vanaf heden gelden hebben betrekking op het maximum aantal personen in de zwemzaal en het niet kunnen gebruiken van de doucheruimte.
 • Sportfondsen Nederland verplicht alle bezoekers van hun accommodatie dat iedereen vanaf 13 jaar verplicht is om een mondkapje te dragen binnen het gehele sportcomplex, dus ook op de zwemzaal. Dit geldt niet tijdens de les of training.

Zwem-ABC

 • U komt met uw kind naar de kleedkamer. Bij de tafel meldt u zich met uw kind. Uw kind loopt via kleedkamer 0 naar de zwemzaal waar deze wordt opgevangen door de lesgevers.
 • U vervolgt de gang direct door naar buiten.
 • De kinderen kunnen vanaf 10 minuten voor de start van de zwemles naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen starten.
 • U kunt uw kind ophalen via de nooddeuren zoals u de afgelopen weken heeft gedaan.
 • Na het ophalen van uw kind, kleed u uw kind in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Tijdens de herfstvakantie zijn er geen zwemlessen van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober.

Wedstrijdzwemmen, Trimzwemmen & Zwem U Fit

 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het zwembad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier  1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang  vinden omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient nu ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • Houd altijd de afstand, blijf zoveel mogelijk zwemmen.
 • In het wedstrijdbad mogen maximaal 30 zwemmers zwemmen.
 • Om niet boven het  maximum aantal zwemmers te komen adviseren wij de wedstrijdzwemmers om in zwemscore naar je persoonlijke trainingstijd te kijken.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Voor de zwemmers van de Zwem U Fit vragen wij om op donderdag een keuze te maken uit het zwemmen van 18.00 – 18.30 uur  of 18.30-19.00 uur. Het volledige uur zwemmen is niet mogelijk.
 • Voor het Trimzwemmen gelden de reguliere tijden.
 • Voor het wedstrijdzwemmen geldt dat er voorlopig geen zwemwedstrijden zijn.
 • Tijdens de herfstvakantie van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober gaan de trainingen op de gebruikelijke tijden door m.u.v. de woensdag bij het wedstrijdzwemmen.

Aqua Vitaal

 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het zwembad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier 1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang vinden  omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient nu ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • In het doelgroepenbad mogen maximaal 10 zwemmers sporten.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Tijdens de herfstvakantie gaat de les op donderdag 22 oktober gewoon door.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
Bossche ZwemVereniging

Update Corona Virus

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste (Ouders/Verzorgers van) Leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf deze dag zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn en onze wedstrijdgroep. De overige groepen zullen volgen zodra dit mogelijk is binnen de gestelde regels en de capaciteit van het zwembad dit toelaat.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip van de zwemlessen of wedstrijdtraining. Wij informeren iedereen; ook als u nog niet kan starten.
Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2020

Beste BZV’er,

Op donderdag 7 mei is het ons duidelijk geworden dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer geopend mogen worden. Wij zijn ontzettend blij dat we weer kunnen starten met de zwemlessen en trainingen.

Uiteraard hebben wij de tijd nodig om enkele voorbereidingen te treffen, zodat we onze leden, op een veilige en volgens de richtlijnen van het RIVM, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Sportiom Sportfondsen, kunnen ontvangen.

Graag willen wij je vragen, om ons de tijd te geven voorbereidingen te treffen en jouw vragen even te bewaren, zodat wij al onze tijd kunnen stoppen in de voorbereiding.

Zodra we definitief starten worden alle leden per e-mail, onze website en sociale media kanalen geïnformeerd. Houdt uw mailbox en onze online media dus goed in de gaten.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Martin Martens
Voorzitter BZV

‘s-Hertogenbosch, 22 april 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft u eerder geïnformeerd dat alle zwemactiviteiten binnen onze vereniging zijn afgelast i.v.m. het coronavirus. De nieuwe recente maatregelen en adviezen van de rijksoverheid van dinsdag 21 april j.l. houden in dat deze afgelastingen voorlopig worden gecontinueerd tot 01 juni a.s. Naast de trainingen geldt dit ook voor alle activiteiten die vanuit onze vereniging gepland staan zoals de algemene ledenvergadering en het zwemweekend Trier. Leden die de bijdrage voor dit weekend al hebben overgemaakt, zullen dit deze week teruggestort krijgen.

Zwemcompetitie wedstrijd KNZB:
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Lidmaatschap en contributie:
Wetgeving:
Vanuit onze vereniging werken wij met een jaarcontributie die wij verdeeld over 4 termijnen per jaar afschrijven. De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling hiervan is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de vereniging haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Mogelijkheden vanuit BZV:
Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Wij als vereniging hebben ondanks dat er geen zwemactiviteiten plaatsvinden te maken met veel vaste kosten zoals afdracht aan de zwembond, verzekeringen, verplichte bijscholings- en licentiekosten en badhuur. Daarnaast kampen wij met een inkomstenderving daar er geen nieuwe ABC- zwemgroepen zijn gestart. Het bestuur van BZV heeft daarom besloten om aankomende maand de gebruikelijke contributie af te schrijven.

Sportiom Sportfondsen en de gemeente  ’s-Hertogenbosch hebben ons laten weten dat zij momenteel in gesprek zijn met elkaar met betrekking tot eventuele reductie of kwijtschelding van de badhuur aan de verenigingen. Mocht hieruit voortkomen dat BZV de badhuur niet of gedeeltelijk hoeft te betalen voor de afgelaste periode dan is het bestuur voornemens om de kosten die wij hierop besparen te verrekenen met de contributie van alle leden van het 3e kwartaal.

Wij informeren u zodra er hier meer duidelijkheid over is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Geen Zwemlessen en geen diplomazwemmen

I.v.m. de genomen maatregelen door het RIVM en de adviezen van verschillende organisaties heeft het bestuur besloten de zwemlessen t/m 31 maart 2020 te annuleren. Wij houden jullie per mail op de hoogte over de ontwikkeling m.b.t. de zwemlessen.