Menu Sluiten

Regels, afspraken en kosten.

Wedstrijduitnodiging
Van het wedstrijdsecretariaat ontvang je ongeveer 21-14 dagen van te voren een uitnodiging voor een wedstrijd. In deze uitnodiging vindt je de tijden en de plaats van de wedstrijd. Wat je moet zwemmen tijdens deze wedstrijd wordt als bijlage meegestuurd.
Mochten er kosten aan deze wedstrijd zitten dan staat dit in de uitnodiging vermeld.

Afmelden voor een zwemwedstrijd
Wanneer een zwemmer of zwemster de uitnodiging voor een zwemwedstrijd heeft ontvangen en verhinderd is, dient men zich altijd uiterlijk de dinsdag, uiterlijk om 18.00u., vóór de wedstrijd af te melden via e-mail naar afmelden@bzv.nl. Het is verplicht om de reden van afmelding erbij te zetten. Na verwerking van je afmelding ontvang je een bevestiging van je afmelding. Mocht je afmelding te laat zijn verstuurd ontvang je daar geen bevestiging van.
Deze termijn is nodig om de afmeldingen te verwerken en eventuele wijzigingen in de opstelling en/of estafette te verwerken en bij de organisatie kenbaar te maken.

Bij te laat afmelden bestaat er de kans dat de BZV toch kosten doorberekend krijgt vanuit de organisatie of de KNZB. Deze kosten worden doorberekend aan de zwemmer samen met een boete vanuit de eigen vereniging. Kosten waar je aan moet denken zijn inschrijfgelden en boetes.

Inschrijfgeld
Voor veel wedstrijden moet een zwemmer betalen per start. Dus per keer dat je zwemt word een X bedrag betaald. Het bestuur van BZV heeft hier een inschatting ingemaakt en dit in de contributie verrekend.
Bij een te late afmelding, kan een organisatie toch de startgelden in rekening brengen. In dat geval worden kosten aan de zwemmer wel doorberekend.

Boetes
De zwembond, KNZB, hanteert diverse soorten boetes waaronder te late of helemaal geen afmeldingen.
Bij niet tijdig afmelden krijgt BZV een boete van de KNZB. Deze boete(s) worden doorberekend aan de betreffende zwemmer. De volgende boetes zijn de meest voorkomende:

  • Afgemeld: geen kosten, afmeldingen die na inschrijving door de BZV aan de organisatie worden door tot de dinsdagavond voor de wedstrijddag.
  • Niet gestart; € 3,25* per dag Afmeldingen tussen dinsdagavond en tot 30 minuten voor de wedstrijd worden doorgegeven door de trainer in het zwembad.
  • Niet gestart Zonder afmelding: € 10,55* per start, geen afmelding gedaan en niet gezwommen.

De BZV heeft in haar huishoudelijk reglement opgenomen dat boetes die opgelegd worden door de KNZB doorberekend worden aan het betreffende lid samen met een standaard boete van de BZV van €5,- en administratiekosten. De KNZB boete draagt de BZV af aan de zwembond. De overige kosten komen ten goede aan de wedstrijdafdeling.

*prijzen 2022