Menu Sluiten

Procedures en Routing

Geachte Ouders / Verzorgers leden Zwem-ABC,

Uw kind neemt sinds enige tijd deel, of gaat deelnemen aan de lessen voor het Zwem ABC bij de Bossche ZwemVereniging(BZV) en in de hoop dat u en uw kind tevreden (zullen) zijn over de inhoud van de zwemlessen. Aangezien per zwemtijd zo’n 50 kinderen actief zullen zijn in de zwemlessen en er vaker broertjes en zusjes meekomen met u als ouder/verzorger, komen er dagelijks grote groepen mensen die allemaal binnen een bepaalde tijd gebruik maken van het sportcomplex Sportiom. Ik zou u daarom, mede namens het Sportiom, op de volgende zaken willen wijzen die er hopelijk toe bijdragen dat onze zwemlessen zo veilig en gestructureerd mogelijk blijven verlopen.

 • Wanneer u 10 minuten voor aanvang van de zwemtijd gebruik maakt van de kleedkamers heeft u nagenoeg niet te maken met gebruikers die voor u hebben gezwommen.`
 • Omwille van voldoende ruimte in de kleedkamers is deze ingedeeld:
  • Komt het lid met papa dan mag er omgekleed worden in kleedkamer 2 of 4
  • Komt het lid met Mama dan mag er omgekleed worden in kleedkamer 1 of 3
  • Per lid mag er slecht 1 begeleider mee omkleden. Het geslacht van de begeleider bepaald waar het lid zich omkleed.
 • Na het omkleden blijft u in de kleedruimte wachten. Nadat er een belsignaal heeft geklonken mag u de zwemzaal betreden. op maandag en vrijdag mag u niet voor 17.55u. de zwemzaal betreden. Wacht u s.v.p. op het belsignaal.
 • Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de zwemlessen verzoek ik u met de coördinator Zwem-ABC contact op te nemen. Uw e-mail berichten kunt u versturen naar Wendy van der Steen via zwemabc@bzv.nl. Het is in het kader van veiligheid niet wenselijk dat u voor, tijdens of na de zwemles rechtstreeks in contact treedt met de zwemonderwijzer.
 • Wanneer u zelfstandig gaat oefenen of recreëren in zwembaden wil ik u adviseren om uw kind, wanneer het niet in het bezit is van een zwemdiploma (dus niet zwemvaardig is), van goede drijfmiddelen te voorzien. (zwemvleugeltjes zijn dan veiliger als drijfgordels) Blijf altijd toezicht uitoefenen op uw kind en geef dit niet uit handen aan minderjarigen.
 • Betreffende foto en film opname wil ik u erop wijzen dat dit niet is toegestaan tijdens de reguliere lessen. Wij willen hiermee de privacy van onze vrijwilligers en leden waarborgen. Tijdens het diploma zwemmen word het maken van foto’s toegestaan.
 • Mocht u een klacht of een vraag hebben en deze wordt door onze vereniging niet of niet naa te vredenheid beantwoord dan is er de mogelijkheid dat u terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersonen. Deze personen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.  Onze vereniging maakt gebruik van een Vertrouwenscontactpersoon via NOC NSF. Deze persoon is hier bereikbaar voor jou.

Met bovenstaande afspraken hopen wij rust en structuur in de organisatie van de zwemlessen aan te brengen.