9-10-2020 Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, opnieuw van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering worden onderstaande punten besproken.

Tijdens de ALV zijn er vanaf 18.45 uur geen trainingen en zwemlessen in het Sportiom.

Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 9 oktober 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

 1. Start om 19.15 uur
 2. Opening en uitreiking bingokaarten ter gelegenheid van 70-jarig jubileum
 3. Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2019
 4. Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
 5. Verantwoording 2019
 6. Situatie 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering en start Bingo

Marcel stopt als penningmeester per 31-12-2020 en is niet herkiesbaar. Hij blijft binnen de vereniging actief door het bestuur te ondersteunen met de ledenadministratie. Het bestuur heeft een kandidaat voor de functie van penningmeester gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering.

Het bestuur heeft een kandidaat voor de functie van bestuurslid voor de afdeling wedstrijd gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering.

Voor het dagelijks bestuur zoeken we nog een bestuurslid die de functie van secretaris op zich wil nemen. Hiervoor is nog geen kandidaat.

Iedereen die interesse heeft in één van bovengenoemde functies kan zich tot uiterlijk 27 september 2020 melden bij de secretaris via secretariaat@bzv.nl.

I.v.m. de coronamaatregelen hebben wij voor deze Algemene Leden Vergadering maar een beperkt aantal plaatsen. Indien het maximaal aantal plaatsen overschreden wordt, bieden wij u de mogelijkheid om de ALV digitaal te volgen.

Je dient je persoonlijk aan te melden i.v.m. de uitnodiging voor de (digitale) ALV. Dit kan uitsluitend via https://bzv.nl/alv-2020/ Jij kan alleen jezelf met je eigen e-mailadres aanmelden. Zonder aanmelding weigeren wij u de toegang tot de ALV.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.

Wij hopen u de 9de  te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Zomervakantie en daarna

Tijdens de zomervakantie( 13 juli t/m 23 augustus) zijn er geen zwemlessen en zwemtrainingen voor alle groepen binnen onze vereniging. Alle groepen starten weer vanaf maandag 24 augustus op de gebruikelijke tijden. Houdt rekening met aangepaste regels voor , tijdens en na de zwemles en zwemtraining.
Het bestuur vraagt iedereen zich te houden aan de afspraken en aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. Bij eventueel wangedrag naar onze vrijwilligers kunnen er consequenties zijn voor het betreffende lid.

Hieronder de geldende regels in en rond het zwembad vanaf maandag 24 augustus 2020:

Onze leden en hun ouders/verzorgers blijven thuis als het lid of iemand uit het gezin/huishouden:

 • de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in
  de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Algemene regels in en om de sportaccomodatie:

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Broertjes en zusjes komen niet mee naar de zwemles en/of zwemtraining als zij zelf niet hoeven te zwemmen op die dag.
 • Minderjarige leden komen met maximaal 1 ouder/verzorger naar de zwemlessen. Bij meerdere kinderen vragen wij u om, indien mogelijk ook met 1 ouder/verzorger naar de zwemles/training te komen
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Omkleden voor en na de les of training

 • Houdt rekening met elkaar!
 • alle leden dienen zich thuis om te kleden. Leden komen in zwemkleding met bovenkleding eroverheen naar het zwembad
 • Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te desinfecteren
 • Via de gebruikelijke weg, volg de loop richtingen, kom je naar de kleedkamers
 • Via kleedzaal 0 kun je 5 minuten voor aanvang van de zwemles of zwemtraining de zwemzaal betreden
 • Op aangegeven plekken neemt de ouder/verzorger met het lid of oudere leden plaats waar het de boven kleding uitgedaan wordt. Alles wordt in een afgesloten tas, incl. de schoenen gedaan.
 • Het lid wacht op aanwijzingen van de vrijwilligers van de BZV om te starten aan de zwemles of -training
 • De ouder / Verzorger dient de gehele les of training op de aangewezen plek te blijven zitten. Het is niet toegestaan zich te bewegen in de zwemzaal dit i.v.m. de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en overige ouders/verzorgers
 • Na de les of training neemt het lid de tas met kleding en gaat eventueel met de ouder/verzorger om kleden
 • Omkleden gebeurd in de kleedkamers die direct in het zwembad aanwezig zijn. Kleedzalen 1 t/m 3 zijn voor de dames en kleedzalen 4 t/m 6 voor de heren. Bij ouders / verzorgers bepaalt het geslacht van de ouder in welke kleedkamer omgekleed wordt. Bij een vader is dat bij de heren, bij een moeder is dat bij de dames.
 • Per kleedkamer zijn 5 á 6 plekken om zich om te kleden indien er personen van 18 jaar en ouder aanwezig zijn in de kleedzaal.
 • Douche is toegestaan mits er uitsluitend wordt afgespoeld. het gebruik van shampoo wordt niet toegestaan omdat dit voor opstoppingen zorgt.
 • Houdt rekening met elkaar!

Het kan zijn dat lessen of trainingen eerder stoppen om iedereen de ruimte te geven om zich om te kleden in de kleedzalen. Dit zal gebeuren op aanwijzingen van vrijwilligers van de BZV.
Wij vragen alle leden en ouders/verzorgers aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
Mocht u het niet eens zijn met aanwijzingen of beperkingen dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@bzv.nl.


Discussie met onze vrijwilligers in het zwembad omtrent de regels en maatregelen omtrent de coronamaatregelen worden niet geaccepteerd. Mocht dit voorkomen dan kan het bestuur hier consequenties aan stellen zoals tijdelijke uitsluiting van deelname aan zwemlessen of -trainingen. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn.

Hervatten ZUF & Trimzwemmen

Beste zwemmer,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen. Vanaf donderdag 28 mei zullen wij daarom gaan opstarten met de lessen van Zwem U Fit/Trimzwemmen. Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip waarop en hoe u het complex dient te betreden. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Hervatten wedstrijdzwemmen

‘s-Hertogenbosch, 19 mei 2020

Beste Wedstrijdzwemmer,

Wij hebben je reeds geïnformeerd dat wij gefaseerd gaan starten met het wedstrijdzwemmen vanaf woensdag 20 mei. Afgelopen week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven graag met de verenigingen vanavond nogmaals om tafel te gaan zodat wij verantwoord kunnen gaan starten. Naar aanleiding van deze vergadering zullen wij je woensdag ochtend mailen omtrent de aangepaste regels, het tijdstip waarop en hoe jij het complex dient te betreden. 

Wel is alvast duidelijk dat er maar een beperkt aantal zwemmers per uur in het zwembad toegelaten kunnen worden. Daarom is er door de trainers en het bestuur een tijdelijke indeling gemaakt op de uren waarop jij kan gaan zwemmen. Bij de toegang zal controle plaatsvinden. Onderling ruilen wordt niet geaccepteerd

De uren waarop jij kan komen zwemmen zijn:
De mail heb je in je persoonlijke mailbox ontvangen. Geen mail gehad, stuur een mailtje naar tcwedstijd@bzv.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Hervatten Zwemlessen

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste Ouders/Verzorgers van zwem-abc leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf vrijdag 22 mei zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn. Met hen hoef je geen direct contact te maken in het water en kunnen we de afstandsregels borgen.
Dit houdt in dat de groepen geel, groen (A), oranje (B) en paars (C) vanaf deze datum weer gaan zwemmen op de gebruikelijke dagen en tijden.
Op dit moment is het niet mogelijk om van dag of tijdstip te wisselen. Dit heeft te maken met het maximaal aantal personen dat per uur en per groep is toegestaan.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip. Wij informeren iedereen; ook als u kind nog niet kan starten. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Voor de kinderen die in maart zouden afzwemmen doen we een korte herhaling van de vaardigheden voor dit diploma waarna ze direct de vaardigheden voor het volgende diploma kunnen gaan behalen. Zodra de richtlijnen het toelaten om op een feestelijke wijze het diplomazwemmen te houden, informeren we de desbetreffende kandidaten.

De groepen die gepland stonden om te starten in maart zullen op een later tijdstip beginnen met hun lessen. Wij zullen alle ouders ruim voor de start van deze lessen telefonisch benaderen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Update Corona Virus

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste (Ouders/Verzorgers van) Leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf deze dag zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn en onze wedstrijdgroep. De overige groepen zullen volgen zodra dit mogelijk is binnen de gestelde regels en de capaciteit van het zwembad dit toelaat.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip van de zwemlessen of wedstrijdtraining. Wij informeren iedereen; ook als u nog niet kan starten.
Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

‘s-Hertogenbosch, 8 mei 2020

Beste BZV’er,

Op donderdag 7 mei is het ons duidelijk geworden dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer geopend mogen worden. Wij zijn ontzettend blij dat we weer kunnen starten met de zwemlessen en trainingen.

Uiteraard hebben wij de tijd nodig om enkele voorbereidingen te treffen, zodat we onze leden, op een veilige en volgens de richtlijnen van het RIVM, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Sportiom Sportfondsen, kunnen ontvangen.

Graag willen wij je vragen, om ons de tijd te geven voorbereidingen te treffen en jouw vragen even te bewaren, zodat wij al onze tijd kunnen stoppen in de voorbereiding.

Zodra we definitief starten worden alle leden per e-mail, onze website en sociale media kanalen geïnformeerd. Houdt uw mailbox en onze online media dus goed in de gaten.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Martin Martens
Voorzitter BZV

‘s-Hertogenbosch, 22 april 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft u eerder geïnformeerd dat alle zwemactiviteiten binnen onze vereniging zijn afgelast i.v.m. het coronavirus. De nieuwe recente maatregelen en adviezen van de rijksoverheid van dinsdag 21 april j.l. houden in dat deze afgelastingen voorlopig worden gecontinueerd tot 01 juni a.s. Naast de trainingen geldt dit ook voor alle activiteiten die vanuit onze vereniging gepland staan zoals de algemene ledenvergadering en het zwemweekend Trier. Leden die de bijdrage voor dit weekend al hebben overgemaakt, zullen dit deze week teruggestort krijgen.

Zwemcompetitie wedstrijd KNZB:
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities van het seizoen 2019/2020 te stoppen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Lidmaatschap en contributie:
Wetgeving:
Vanuit onze vereniging werken wij met een jaarcontributie die wij verdeeld over 4 termijnen per jaar afschrijven. De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling hiervan is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt dan niet uit of de vereniging haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Mogelijkheden vanuit BZV:
Het kan ook zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie inning. Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

Wij als vereniging hebben ondanks dat er geen zwemactiviteiten plaatsvinden te maken met veel vaste kosten zoals afdracht aan de zwembond, verzekeringen, verplichte bijscholings- en licentiekosten en badhuur. Daarnaast kampen wij met een inkomstenderving daar er geen nieuwe ABC- zwemgroepen zijn gestart. Het bestuur van BZV heeft daarom besloten om aankomende maand de gebruikelijke contributie af te schrijven.

Sportiom Sportfondsen en de gemeente  ’s-Hertogenbosch hebben ons laten weten dat zij momenteel in gesprek zijn met elkaar met betrekking tot eventuele reductie of kwijtschelding van de badhuur aan de verenigingen. Mocht hieruit voortkomen dat BZV de badhuur niet of gedeeltelijk hoeft te betalen voor de afgelaste periode dan is het bestuur voornemens om de kosten die wij hierop besparen te verrekenen met de contributie van alle leden van het 3e kwartaal.

Wij informeren u zodra er hier meer duidelijkheid over is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV

Geen Zwemlessen en geen diplomazwemmen

I.v.m. de genomen maatregelen door het RIVM en de adviezen van verschillende organisaties heeft het bestuur besloten de zwemlessen t/m 31 maart 2020 te annuleren. Wij houden jullie per mail op de hoogte over de ontwikkeling m.b.t. de zwemlessen.

Zwemlessen en trainingen i.v.m. Corona Virus

Update Zondag 15 maart 2020

Op zondag 15 maart zijn nieuwe maatregelen afgekondigd: alle scholen, horeca en sportclubs sluiten tot en met 6 april. Deze maatregelen worden genomen bovenop de al geldende maatregelen en zijn bedoeld om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Het Sportiom is met onmiddellijke ingang gesloten. Dit alles betekent dat onze vereniging geen lessen en trainingen meer kan laten doorgaan.

Zodra er meer duidelijkheid is wanneer lessen en trainingen hervat kunnen worden zal het bestuur je informeren per mail en via onze website.

Update Vrijdag 13 maart 2020

Beste Leden,
N.a.v. de adviezen vanuit de overheid en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben wij het besluit genomen om vanaf heden t/m voorlopig 31 maart te stoppen met het geven van de ABC- zwemlessen.
Dit houdt in dat uw kind aankomende week geen zwemlessen heeft of niet kan starten met zijn/haar zwemles.

Wij zullen u per mail op de hoogte houden wanneer de lessen definitief weer gaan starten. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bossche ZwemVereniging

Woensdag 11 maart 2020

Beste Leden,

Het bestuur krijgt van verschillende kanten vragen over de doorgang van de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur wil laten weten dat op basis van het laatste advies van het RIVM, de gemeente en de KNZB wij hebben besloten de zwemlessen en trainingen voor nu door te laten gaan zoals gebruikelijk. Op advies van de genoemde organisaties zijn de trainingen van Aqua Vitaal, Trimzwemmen en Zwem U Fit tot nadere order stopgezet. Mocht er aanleiding zijn om de overige activiteiten te stoppen dan informeren wij jullie daar z.s.m. over. Onze vraag is daarom om uw mail en onze website in de gaten te houden. Berichten kunnen tot een uur voor aanvang van de lessen en/of trainingen verstuurd worden.

Wij volgen de adviezen en richtlijnen van de gemeente en het RIVM op.

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Heeft u als lid en/of ouders/verzorgers één van bovenstaande klachten dan verzoeken wij u om niet naar het zwembad te komen.

De maatregelen die je daarnaast kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

• Was uw handen regelmatig met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Mochten vrijwilligers zich afmelden, dan zorgt BZV waar mogelijk voor vervanging. Mocht dit niet kunnen dan zijn we noodzakelijk de betreffende activiteit af te zeggen. Het bestuur zal dan de leden informeren.

Het bestuur volgt de adviezen en richtlijnen nauwlettend. Mochten er zaken wijzigen dan informeren wij jullie z.s.m.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Martin Martens
Voorzitter BZV
secretariaat@bzv.nl


Zwemofficials gezocht

Zoals bij iedere sport zijn er officials die net even wat meer trainingen gevolgd hebben. Dat is bijvoorbeeld een jurysecretaris (doet de administratie / zorgt voor uitslagverwerking), een starter, een kamprechter (beoordeeld o.a. de volgorde van aankomst en de uitvoering van de slagen) en tot slot de scheidsrechter die de alle voorgenoemde functies heeft en tijdens de wedstrijd de leiding over de wedstrijd heeft.

Bij één wedstrijd zijn 20 officials nodig en dat is aardig wat. Per wedstrijd moet BZV een vooraf bepaald aantal officials “leveren” (regelen dat er mensen beschikbaar zijn). Voor bijvoorbeeld de competitie moet BZV 4 officials leveren. Bij andere wedstrijden is het vaak één official per 5 deelnemers. De meeste officials fungeren één keer per maand of alleen als hun kind zwemt, maar door een gebrek aan officials komt het wel voor dat sommige mensen drie of meer keren per maand aan het bad staan, en dat wordt echt te veel. Vandaar deze oproep aan alle ouders om er samen voor te zorgen dat we de “last” wat gelijkmatiger kunnen verdelen onder alle ouders.

U zult begrijpen dat wij iedere ouder graag als vrijwilliger bij onze vereniging en vooral bij de sport van zijn of haar kind willen betrekken. Enerzijds is het plezierig om meer van de sport van je eigen kind te weten, anderzijds kan een vereniging niet zonder vrijwilligers, als u belangstelling heeft om ons officialkorps te versterken zou dat meer dan welkom zijn. 1 of 2 keer per jaar wordt de training gegeven, meestal in de wintermaanden. Het zijn 4 bijeenkomsten van 2 uur (tijdens de avonduren).

Meer informatie vindt u hier

Aanmelden kan bij Martin