29 november 2020 Diplomazwemmen

Op zondag 29 november word er diploma gezwommen tussen 12.00 – 15.00 uur. Alle kandidaten die op mogen hebben een uitnodiging ontvangen.

Tijdens het diplomazwemmen laten wij geen publiek toe op de zwemzaal. Per kandidaat zwemt er 1 ouder/familielid mee. Deze zwemt het volledige programma mee. Tijdens het kleding zwemmen zwemt alleen de kandidaat in de kleding. De gestelde eisen hieraan zijn hier na te lezen.

Het diploma wordt aan het eind van het programma op de zwemzaal uitgereikt aan de betreffende kandidaat. Het programma duurt ongeveer 25-30 minuten.

Per zwemt tijd zwemmen er 6 kandidaten met 6 ouders/familieleden het programma. Elk in een eigen baan.

Wij vragen iedereen om op tijd aanwezig te zijn maar zeker niet te vroeg. Je kunt 5 minuten voor aanvang naar binnen.

De zwemlessen op zaterdag 28 november gaan voor alle groepen door.

Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2019 besproken en worden de plannen voor 2020 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 27 maart 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start vanaf 19.45 uur
2): Opening door voorzitter
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2019
4): Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
5): Verantwoording 2019
6): Plannen en contributie 2020
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering.

Zoals aangekondigd stopt Marcel in de functie van Penningmeester. Hij blijft, met goedkeuring van de ledenvergadering, aan in het bestuur. Het bestuur heeft een kandidaat voor deze functie gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering. Natuurlijk mogen ook andere personen zich kiesbaar stellen.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 27ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV