Bingowandeling afdeling wedstrijd & recreatief

Aangezien er nog geen vooruitzicht is op versoepelingen in het zwembad en wij jullie ontzettend missen, hebben wij besloten om een buitenactiviteit te organiseren. 

Dit betreft een bingowandeltocht voor de afdeling recreatief en wedstrijd met diverse opdrachten en leuke prijzen.

Wanneer: zaterdag 24 april a.s.

Tijd: start tussen 14.00 – 15.00 uur  (De wandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur)

Startplaats: Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leijdenstraat 27, 5213 BB te ‘s-Hertogenbosch

I.v.m. de coronamaatregelen is het toegestaan, rekening houdend met de 1.5 meter, om deze tocht met max. 4 personen te lopen. Deelnemers onder de 16 jaar mogen eventueel 1 ouder/ begeleider meenemen.

Deelname kan alleen door je aan te melden via: ledenadministratie@bzv.nl. Let op inschrijven kan uitsluitend t/m 20 april. Je aanmelding is pas definitief na bevestiging. 

Geef door met wie je eventueel de wandelroute gaat lopen en alle deelnemers krijgen dan een bevestigingsmail via het ons bekende mailadres met de juiste starttijd.  

Hopelijk tot de 24e.

Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum

Ledenadministratie BZV

Algemene Leden Vergadering 23-04-2021

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2020. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2020 besproken en worden de plannen voor 2021 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 23 april 2021

Mocht deze datum niet door kunnen gaan i.v.m. maatregelen omtrent corona dan hebben we als alternatieve datum vrijdag 25 juni 2021 gepland.

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start vanaf 19.45 uur
2): Opening door voorzitter
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2020
4): Jaarverslag BZV
5): Verantwoording 2020
6): Plannen en contributie 2021
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering.

Roulatie bestuursleden:
Volgens het roulatieschema is de functie bestuurslid Zwem-ABC, tevens vice-voorzitter, aftredend.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 april 2021 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 23ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV

Stemmenteller gezocht voor 17-03-2021

Op woensdag 17 maart 2021 en de dagen ervoor worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben wij het verzoek gehad om stemmentellers te leveren die na sluiting van de stemlokalen, op woensdag 17 maart 2021, de stemformulieren mee willen sorteren en tellen. Per stemmenteller krijgt onze vereniging een bijdrage van de gemeente. Hierdoor kunnen wij de hoogte van de huidige contributie behouden en extra activiteiten blijven financieren zoals.

Wij zouden het enorm waarderen als u zich hiervoor zou willen inzetten. Natuurlijk zijn wij ook reuze blij met de hulp van ouders/broers of zussen die onze vereniging een warm hart toedragen.
Elke stemmenteller ontvangt vanuit het bestuur een kleine attentie voor hun inzet.

Check hier alle informatie en meld je aan

29 november 2020 Diplomazwemmen

Op zondag 29 november word er diploma gezwommen tussen 12.00 – 15.00 uur. Alle kandidaten die op mogen hebben een uitnodiging ontvangen.

Tijdens het diplomazwemmen laten wij geen publiek toe op de zwemzaal. Per kandidaat zwemt er 1 ouder/familielid mee. Deze zwemt het volledige programma mee. Tijdens het kleding zwemmen zwemt alleen de kandidaat in de kleding. De gestelde eisen hieraan zijn hier na te lezen.

Het diploma wordt aan het eind van het programma op de zwemzaal uitgereikt aan de betreffende kandidaat. Het programma duurt ongeveer 25-30 minuten.

Per zwemt tijd zwemmen er 6 kandidaten met 6 ouders/familieleden het programma. Elk in een eigen baan.

Wij vragen iedereen om op tijd aanwezig te zijn maar zeker niet te vroeg. Je kunt 5 minuten voor aanvang naar binnen.

De zwemlessen op zaterdag 28 november gaan voor alle groepen door.

Algemene Leden Vergadering

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2019 besproken en worden de plannen voor 2020 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 27 maart 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start vanaf 19.45 uur
2): Opening door voorzitter
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2019
4): Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
5): Verantwoording 2019
6): Plannen en contributie 2020
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering.

Zoals aangekondigd stopt Marcel in de functie van Penningmeester. Hij blijft, met goedkeuring van de ledenvergadering, aan in het bestuur. Het bestuur heeft een kandidaat voor deze functie gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering. Natuurlijk mogen ook andere personen zich kiesbaar stellen.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 27ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV