Vanaf het seizoen 2015-2016 is er de mogelijkheid om te wedstrijdzwemmen voor met mensen met een verstandelijke beperking bij onze vereniging. Dit Wedstrijdzwemmen is ontstaan uit een samenwerking tussen de SVG(Sport Voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch en e.o.) en BZV (Bossche Zwem Vereniging).Jeppe de Vries zwemt ook elke zaterdagochtend in het Sportiom. Die jongen heeft echt plezier in het zwemmen.

Wedstrijdzwemmen is een sport waarbij de sporters de verschillende slagen van het wedstrijdzwemmen leren. Bij het wedstrijdzwemmen is de insteek dat er vooruitgang wordt geboekt. Dit kan het verbeteren van een bepaalde slag zijn en/of het verbeteren van iemands persoonlijk record (PR). Er is de mogelijkheid om aan officiële wedstrijden mee te doen, uiteraard in overleg met de trainer.

Doelgroep

G-Wedstrijdzwemmen is bedoeld voor personen die een lichamelijke en/of verstandelijke handicap hebben. G-Wedstrijdzwemmen is toegankelijk voor zowel kinderen als volwassenen. De persoon moet zich zelfstandig in het FGS_Banner_125x125_GeefAanDeCollectantwater kunnen bewegen en minimaal in het bezit zijn van zwemcertificaten of het A-diploma. Uiteindelijk zal de professionele trainer bepalen of een persoon toegelaten kan worden tot het G-Wedstrijdzwemmen.

Lijkt je het wat? Neem dan contact op!!!

Tel: 06-10641657
Mail: info@sportvoorgehandicapten.nl