Menu Sluiten

Opzeggen Lidmaatschap

De BZV kent een jaar lidmaatschap en bijbehorende contributie. Bij beëindiging om welke reden dan ook, van het lidmaatschap in de loop van het contributiejaar vindt geen vermindering of teruggave van het verschuldigde plaats, tenzij het bestuur anders bepaalt.

Opzegging van het lidmaatschap kan door het lid, één maand voor het eind van het kwartaal, uitsluitend via onderstaand opzegformulier gebeuren. Bij opzegging van het lidmaatschap dien je bij te zijn met betaling van het lidmaatschap.

Je dient de opzegging respectievelijk te doen voor 1 maart, 1 juni, 1 september, 1 december van het lopende kalender jaar.

  Gegevens lid:
  Voornaam:
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Geboortedatum
  E-mailadres

  Ik zwem bij

  Reden van opzegging( verplicht):