Zoals iedere vereniging heeft ook BZV enkele regels. De BZV heeft haar regels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij aanmelding als lid van onze vereniging gaat u of ben je akkoord met het gestelde in de bovenstaande statuten en huishoudelijk reglement.

Toegang en het betreden van het zwembad
Het is verboden om met straatschoenen voorbij de deur van de kleedkamers naar de douches te gaan. Vanaf daar geldt dat u alleen door mag op badslippers, blote voeten of met overtrekschoentjes (éénmalig te koop bij receptie Sportiom of aan tafel bij BZV).

Kijken door ouders
Ouders zijn bij ons van harte welkom om op  de stoelen op het terras achter de touwen te kijken naar de verrichtingen van hun kind. Ouders kunnen via kleedkamer 0 naar het terras lopen.

Voor ouders waarvan het kind in het instructiebad zwemt: alleen op de stoeltjes in de koepel.

Maar, zodra de kinderen bij de les geroepen worden zijn de lesgevers even de baas. Wij verwachten dan van u dat u aan ons uw kind toevertrouwt en dat u zich niet mengt in de les door bijv. uw kind tot de orde roepen of te zwaaien tijdens de les. Dit bevordert niet het leerproces voor uw kind.

Foto- en filmopnamen
Foto- en filmopnamen mogen niet gemaakt worden in en rond het zwembad. Dit in verband met de privacy van onze lesgevers en onze leden.

Tijdens het diplomazwemmen wordt hier een uitzondering voor gemaakt. Echter vragen wij u om alleen uw zoon en/of dochter vast te leggen. Mochten er andere kinderen en/of lesgevers op de foto’s staan dan vragen wij u om hier discreet mee om te gaan en bij voorkeur niet op sociale media te plaatsen.

Omkleden
Naast BZV zijn er ook andere verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Hierbij kruisen zwemmers die gaan zwemmen en die gaan omkleden. Deze situaties brengen veel drukte met zich mee in de kleedkamers, daarom is er met de gebruikers van het Sportiom  afgesproken dat BZV de volgende kleedkamer indeling hanteert. Bij deze indeling wordt er gekeken naar het geslacht van de begeleider die mee gaat met omkleden. Indien het lid zelfstandig omkleedt wordt er gekeken naar het geslacht van het kind.

Groep Dames Heren
Zwem-ABC

1, 3

2, 4

Wedstrijd

Ma. Vr & za

6

5

Wedstrijd

Wo

1

0

Zwem U Fit

1

2

Aqua Vitaal

3

4

Mocht u vragen hebben over de regels dan kunt u contact opnemen met de secretaris.