Menu Sluiten

Ons Bestuur

Om onze vereniging democratisch te laten functioneren achten we het noodzakelijk een breed kader te hebben. Veel leden van de vereniging en hun ouders zijn dan ook betrokken bij het welzijn van onze club. Er zijn verschillende commissies en werkgroepen welke met elkaar verweven zijn om de lijntjes zo kort mogelijk te houden.

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Daarnaast gelden zowel voor het bestuur als alle leden binnen de BZV de regels en voorwaarden die opgenomen zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u volledig lezen op onze website.

Hoog in het vaandel staat de bewaking van de normen en waarden met als thema:

‘De belangen van elk lid staan centraal in al het handelen!’

Het Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De leden van het dagelijks bestuur hebben daarnaast een coördinerende functie m.b.t. diverse werkgroepen en/of afdelingen.

Het voltallig bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met minimaal twee bestuursleden. Eén van de leden van het bestuur nermen de taak van vicevoorzitter waar bij afwezigheid van de voorzitter.

Dagelijks bestuur
VoorzitterMartin Martens
PenningmeesterAstrid Koomen
SecretarisCorrinne Begeer
Lid bestuur Zwem-ABC
Lid bestuur WedstrijdMartin Martens
Lid bestuur RecreatiefLiesbeth Hovestad

Ondersteunend aan het bestuur

Ondersteuning bestuur
LedenadministratieMarcel van Houtum
Vrijwilligers coördinatorMarcel van Houtum
WebmasterPatrick Lensen
PR & CommunicatieVacant
Afd. Zwem-ABC
Coördinator Ma / VrHélène de Groot
Coördinator ZaWendy v. d. Steen 
DiplomazwemmenMarcel van Houtum / Martin Martens
Afd. Wedstrijdzwemmen
VoorzitterMartin Martens
Secretaris
TC lid zwemmersKayleigh van Breugel
TC lid trainersJeroen van Oss
Official Coördinator
Ondersteuning TCKenny Penders
Afd. Recreatief
Coördinator Zwem U FitFlora de Poorter
Corrinne Begeer
Coördinator Aqua Vitaal