Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering 22 maart 2024

Deze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op: vrijdag 22 maart 2024.
Vanaf 19.15 uur hebben we een inloop, de vergadering start om 19.30 uur. Aansluitend starten we een spelelement.

De locatie van deze avond is:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2023
 • Verantwoording 2023
  • Jaarverslag bestuur
  • Jaarcijfers
 • Het jaar 2024
  • Begroting
 • Verkiezing bestuursleden

Volgens het roulatie schema is de secretaris en het bestuurslid Zwem-ABC aftredend, daarnaast is de functie bestuurslid Wedstrijdzwemmen niet ingevuld. Het bestuur wil graag de volgende personen voordragen voor de openstaande fucntie:

 • Corrinne Begeer voor de functie Secretaris
 • Jeroen van Oss  voor de functie Bestuurslid Wedstrijdzwemmen
 • Voor de functie Bestuurslid Zwem-ABC geen invulling. Wendy heeft deze functie de afgelopen jaren ingevuld. Dit seizoen heeft zij haar functie neergelegd i.v.m. haar gezondheid. 

Voor de functie bestuurslid Zwem-ABC gaat het bestuur niet actief opzoek naar invulling. Met de genoemde voordrachten komt het bestuur de benodigde 5 bestuursleden, wat voor het bestuur voldoende is. Het bestuur heeft liever aanvulling binnen de verschillende commissie onder het bestuur zoals in de commissie Zwem-ABC. 

Eventuele andere belangstellenden voor de genoemde functies ( secretaris, bestuurslid zwem-abc of wedstrijdzwemmen) kunnen zich uiterlijk 8 maart 2024 melden bij het bestuur.

 • Bedanken vrijwilligers
 • Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering
 • Start spelelement

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV