Menu Sluiten

Contributie

Contributie*Per jaarPer termijn
Zwem-ABC€ 225,-€ 56,25
Zwemmen
Wedstrijdgroep€ 300,-€ 75,-
Trimzwemmen€ 300,-€ 75,-
Recreatief zwemmen
Zwem U Fit€ 185,-€ 46,25
Aqua Vitaal€ 185,-€ 46,25
Niet actief lid**€ 30,-
Inschrijfgeld éénmalig€ 18,50

Inschrijfgeld
Op het moment van inschrijven wordt per inschrijving éénmalig inschrijfkosten in rekening gebracht van € 18,50 per inschrijving.
Mocht een lid tussentijds door gaan naar een andere afdeling of groep dient er niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

*De contributie is een jaarcontributie, het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december m.u.v. de zomervakantie. De contributie dient vooruit betaald te worden gedurende het lidmaatschap van de vereniging.

De betaling kan in een keer betaald worden of u betaald in 4 termijnen te weten: 25 januari, 25 april, 25 juli & 25 oktober. Dit gebeurt bij voorkeur per automatische incasso.  Jaarlijks wordt op de Algemene Leden Vergadering de contributie bepaald. 

**Niet actief lid
Dit lidmaatschap is bedoeld voor huidige leden die door ziekte of een blessure tijdelijk niet kunnen sporten. Een lid dient dit zelf aan te vragen bij de ledenadministratie. De ledenadministratie neemt het verzoek in behandeling en overlegt met het bestuur.
Het niet actief lidmaatschap houd in dat je lid blijft van de vereniging maar niet kan deelnemen aan lessen, trainingen of verenigingsactiviteiten. We stellen de volgende voorwaarde:

  • Alleen op aanvraag door het lid zelf bij de ledenadministratie.
  • Je komt in aanmerking indien je bijvoorbeeld langdurig ziek of geblesseerd bent. Onderbouw je aanvraag.
  • Het niet actief lidmaatschap duurt maximaal 6 maanden. Daarna wordt automatisch het huidige lidmaatschap hervat.
  • Tijdens het niet actief lidmaatschap kan er niet deel worden genomen aan lessen, training en verenigingsactiviteiten(m.u.v. de ALV). Je ontvangt hier ook geen berichten van.
  •  Je plek in de groep blijft gereserveerd, bij het hervatten van de lessen of trainingen ben je geen inschrijfgeld verschuldigd.

Tussentijdse wijziging; tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.

Tussentijdse aan- of afmelding; Bij tussentijdse aanmelding betaalt men vanaf de maand waarop men lid is geworden van de vereniging.
Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie en/of inschrijfgeld plaats.

Afmelden; Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie,  plaatsvinden één maand vóór het einde van het lopende kwartaal. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging met daarin de eind datum van je lidmaatschap.