Contributie Contributie*
Per jaar Per termijn
Zwem-ABC € 215,- € 53,75
Wedstrijdzwemmen
 Tot 12 jaar € 295,- € 73,75
>Vanaf 12 jaar € 310,- € 77,50
Recreatief zwemmen
Zwem U Fit € 185,- € 46,25
Astma / COPD € 185,- € 46,25
Niet actief lid** € 60,- € 15,-
Inschrijfgeld***; eenmalig € 18,50


*De contributie
 is een jaarcontributie, het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december m.u.v. de zomervakantie. De contributie dient vooruit betaald te worden gedurende het lidmaatschap van de vereniging.

De betaling kan in een keer betaald worden of u betaald in 4 termijnen te weten: 25 januari, 25 april, 25 juli & 25 oktober. Dit gebeurt bij voorkeur per automatische incasso.  Jaarlijks wordt op de Algemene Leden Vergadering de contributie bepaald.

**Niet actief lid; is een lid dat langdurig ziek of afwezig(vanaf minimaal 6 weken) is. Het lid wil wel lid blijven. Dit lidmaatschap wordt betaald in de periode van afwezigheid. In deze periode mag het lid niet deelnemen aan de lessen en/of trainingen van de vereniging.

Je kunt ook een niet actief lid worden. Dan bent u lid van de vereniging maar u kunt niet deelnemen aan lessen en training. Wel aan verenigingsactiviteiten.

***Het inschrijfgeld dient betaald te worden bij de eerste aanmelding per lid. Mocht een lid tussentijds door gaan naar een andere afdeling of groep dient er niet opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

Tussentijdse wijziging; tussentijdse wijziging van de categorie leidt niet tot terugbetaling van de contributie.

Tussentijdse aan- of afmelding; Bij tussentijdse aanmelding betaalt men vanaf de maand waarop zij lid zijn geworden van de vereniging. Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie en/of inschrijfgeld plaats.

Afmelden; Afmelding als lid moet schriftelijk bij de ledenadministratie,  plaatsvinden één maand vóór het einde van het lopende kwartaal. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging met daarin de eind datum van je lidmaatschap.