Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

i.v.m.de Algemene leden Vergadering zijn er op vrijdag 25 maart geen zwemlessen en zwemtrainingen.

’s-Hertogenbosch, 12 februari 2022

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid inspraak over onze vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2021.

Deze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op: Vrijdag 25 maart 2022. Vanaf 19.15 uur hebben we een inloop, de vergadering start om 19.30 uur. Aansluitend zal er een Bingo plaats vinden. Zie de uitnodiging in de mail of op je persoonlijke pagina voor de locatie!

De voorlopige agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2021
 • Verantwoording 2021
  • Jaarverslag bestuur
  • Jaarcijfers
 • Het jaar 2022
  • Begroting
 • Verkiezing bestuursleden

Volgens het roulatie schema zijn de voorzitter en secretaris aftredend.
Voor de functie van voorzitter heeft Martin Martens aangegeven zich herkiesbaar te stellen. De functie van secretaris is momenteel niet ingevuld, taken worden door een ondersteund lid uitgevoerd.

Belangstellenden voor beide functies kunnen zich uiterlijk 10 maart 2022 melden bij het bestuur.

 • Bedanken vrijwilligers
 • Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering
 • Start BINGO!!

Voor deze Algemene Vergadering dient u zich aan te melden, dit doet u per mail naar secretariaat@bzv.nl.  U kunt zich aanmelden voor de ALV + Bingo of alleen de ALV, graag aangeven bij uw aanmelding.

Wij houden tijdens de ALV rekening met de geldende regels en adviezen die vanuit de rijksoverheid zijn gesteld i.v.m. het coronavirus.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn te vinden op onze website.

Wij hopen u 25 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV