Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering 23-04-2021

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2020. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2020 besproken en worden de plannen voor 2021 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 23 april 2021

Mocht deze datum niet door kunnen gaan i.v.m. maatregelen omtrent corona dan hebben we als alternatieve datum vrijdag 25 juni 2021 gepland.

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start vanaf 19.45 uur
2): Opening door voorzitter
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2020
4): Jaarverslag BZV
5): Verantwoording 2020
6): Plannen en contributie 2021
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering.

Roulatie bestuursleden:
Volgens het roulatieschema is de functie bestuurslid Zwem-ABC, tevens vice-voorzitter, aftredend.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 april 2021 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 23ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV