Menu Sluiten

ALV & Bingo

I.v.m. met het Coronavirus is deze activiteit uitgesteld we informeren je op een later moment wanneer deze wordt ingehaald.

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2019. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2019 besproken en worden de plannen voor 2020 voorgelegd.

Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Vrijdag 27 maart 2020

Locatie:        
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:

1): Start om 19.45 uur
2): Opening en uitreiking bingokaarten ter gelegenheid van 70-jarig jubileum
3): Vaststellen agenda en verslag Algemene Leden Vergadering 2019
4): Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
5): Verantwoording 2019
6): Plannen en contributie 2020
7): Verkiezing bestuursleden
8): Rondvraag
9): Sluiting van de vergadering en start Bingo

Zoals aangekondigd stopt Marcel in de functie van Penningmeester. Hij blijft, met goedkeuring van de ledenvergadering, aan in het bestuur. Het bestuur heeft een kandidaat voor deze functie gevonden, deze zal voorgedragen worden tijdens de ledenvergadering. Natuurlijk mogen ook andere personen zich kiesbaar stellen.

Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden bij het secretariaat. Meer informatie over deze functie is opvraagbaar via secretariaat@bzv.nl.

I.v.m. deze speciale Algemene Leden Vergadering is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. Daarom willen wij u vragen om u aan te melden met uw naam via activiteiten@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 27ste te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV