Menu Sluiten

Opbouw van het zwem-ABC

Bij onze vereniging wordt gewerkt met 6 groepen*. In elke groep werken we met ongeveer 13 lessen naar de eindtermen van het betreffende bad. De opbouw tot aan het C-diploma ziet er als volgt uit:

  1. Witte bad, Doel: watervrij maken, de basis leggen voor alle basiselementen en aanleren van de borst- en rugcrawl.
  2. Blauwe bad, Doel: vaardigheden van wit herhalen en uitbouwen en het aanleren van de rugslag
  3. Rode bad, Doel: vaardigheden van blauw herhalen en uitbouwen en aanleren Schoolslag.
  4. Groene bad (A diploma), Doel: Alle vaardigheden verder automatiseren volledige afbouw van drijf- en/of hulpmiddelen. Kind kan zelfstandig in rustig water zwemmen.
  5. Oranje bad (B diploma), Doel: Alle vaardigheden conditioneren en het uitbouwen van de zelfredzaamheid tijdens het zwemmen in drukker water.
  6. Paarse bad(C diploma), Doel: Alle vaardigheden conditioneren en het vergroten van de zelfredzaamheid. Tevens wordt er aandacht besteed aan het het overleven op en rond het water om zo ervoor te zorgen dat uw kind zich zowel in het buitenwater als in moderne golfslagbaden kan redden. Uw kind kan zwemmen en reageren op onverwachtse situaties in het water.