Zoals iedere vereniging heeft ook BZV enkele regels. De BZV heeft haar regels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij aanmelding als lid van onze vereniging gaat u of ben je akkoord met het gestelde in de bovenstaande statuten en huishoudelijk reglement.

In dit menu hebben we een aantal afspraken en regels uitgelicht:

Missie & Visie

Normen & Waarden

In & om het zwembad

internet & sociale media

veilig sporten

gebruik kleedkamer