Zomervakantie en daarna

Tijdens de zomervakantie( 13 juli t/m 23 augustus) zijn er geen zwemlessen en zwemtrainingen voor alle groepen binnen onze vereniging. Alle groepen starten weer vanaf maandag 24 augustus op de gebruikelijke tijden. Houdt rekening met aangepaste regels voor , tijdens en na de zwemles en zwemtraining.
Het bestuur vraagt iedereen zich te houden aan de afspraken en aanwijzingen van vrijwilligers op te volgen. Bij eventueel wangedrag naar onze vrijwilligers kunnen er consequenties zijn voor het betreffende lid.

Hieronder de geldende regels in en rond het zwembad vanaf maandag 24 augustus 2020:

Onze leden en hun ouders/verzorgers blijven thuis als het lid of iemand uit het gezin/huishouden:

 • de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in
  de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Algemene regels in en om de sportaccomodatie:

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Broertjes en zusjes komen niet mee naar de zwemles en/of zwemtraining als zij zelf niet hoeven te zwemmen op die dag.
 • Minderjarige leden komen met maximaal 1 ouder/verzorger naar de zwemlessen. Bij meerdere kinderen vragen wij u om, indien mogelijk ook met 1 ouder/verzorger naar de zwemles/training te komen
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Omkleden voor en na de les of training

 • Houdt rekening met elkaar!
 • alle leden dienen zich thuis om te kleden. Leden komen in zwemkleding met bovenkleding eroverheen naar het zwembad
 • Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te desinfecteren
 • Via de gebruikelijke weg, volg de loop richtingen, kom je naar de kleedkamers
 • Via kleedzaal 0 kun je 5 minuten voor aanvang van de zwemles of zwemtraining de zwemzaal betreden
 • Op aangegeven plekken neemt de ouder/verzorger met het lid of oudere leden plaats waar het de boven kleding uitgedaan wordt. Alles wordt in een afgesloten tas, incl. de schoenen gedaan.
 • Het lid wacht op aanwijzingen van de vrijwilligers van de BZV om te starten aan de zwemles of -training
 • De ouder / Verzorger dient de gehele les of training op de aangewezen plek te blijven zitten. Het is niet toegestaan zich te bewegen in de zwemzaal dit i.v.m. de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers en overige ouders/verzorgers
 • Na de les of training neemt het lid de tas met kleding en gaat eventueel met de ouder/verzorger om kleden
 • Omkleden gebeurd in de kleedkamers die direct in het zwembad aanwezig zijn. Kleedzalen 1 t/m 3 zijn voor de dames en kleedzalen 4 t/m 6 voor de heren. Bij ouders / verzorgers bepaalt het geslacht van de ouder in welke kleedkamer omgekleed wordt. Bij een vader is dat bij de heren, bij een moeder is dat bij de dames.
 • Per kleedkamer zijn 5 á 6 plekken om zich om te kleden indien er personen van 18 jaar en ouder aanwezig zijn in de kleedzaal.
 • Douche is toegestaan mits er uitsluitend wordt afgespoeld. het gebruik van shampoo wordt niet toegestaan omdat dit voor opstoppingen zorgt.
 • Houdt rekening met elkaar!

Het kan zijn dat lessen of trainingen eerder stoppen om iedereen de ruimte te geven om zich om te kleden in de kleedzalen. Dit zal gebeuren op aanwijzingen van vrijwilligers van de BZV.
Wij vragen alle leden en ouders/verzorgers aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
Mocht u het niet eens zijn met aanwijzingen of beperkingen dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@bzv.nl.


Discussie met onze vrijwilligers in het zwembad omtrent de regels en maatregelen omtrent de coronamaatregelen worden niet geaccepteerd. Mocht dit voorkomen dan kan het bestuur hier consequenties aan stellen zoals tijdelijke uitsluiting van deelname aan zwemlessen of -trainingen. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn.