Hervatten Zwemlessen

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2020

Beste Ouders/Verzorgers van zwem-abc leden,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen.
Vanaf vrijdag 22 mei zullen wij daarom gefaseerd gaan opstarten met de zwemlessen voor kinderen die al redelijk gevorderd zijn. Met hen hoef je geen direct contact te maken in het water en kunnen we de afstandsregels borgen.
Dit houdt in dat de groepen geel, groen (A), oranje (B) en paars (C) vanaf deze datum weer gaan zwemmen op de gebruikelijke dagen en tijden.
Op dit moment is het niet mogelijk om van dag of tijdstip te wisselen. Dit heeft te maken met het maximaal aantal personen dat per uur en per groep is toegestaan.

Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip. Wij informeren iedereen; ook als u kind nog niet kan starten. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Voor de kinderen die in maart zouden afzwemmen doen we een korte herhaling van de vaardigheden voor dit diploma waarna ze direct de vaardigheden voor het volgende diploma kunnen gaan behalen. Zodra de richtlijnen het toelaten om op een feestelijke wijze het diplomazwemmen te houden, informeren we de desbetreffende kandidaten.

De groepen die gepland stonden om te starten in maart zullen op een later tijdstip beginnen met hun lessen. Wij zullen alle ouders ruim voor de start van deze lessen telefonisch benaderen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV