Hervatten ZUF & Trimzwemmen

Beste zwemmer,

Zoals wij u reeds eerder hebben geïnformeerd mochten de binnenzwembaden geheel onverwachts vanaf maandag 11 mei jl. weer open. Deze week is onderzocht hoe de baden veilig open kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM, de zwembadbranche en de exploitant van het zwembad. Laatstgenoemde heeft aangegeven vanaf woensdag 20 mei haar complex weer te kunnen openen. Vanaf donderdag 28 mei zullen wij daarom gaan opstarten met de lessen van Zwem U Fit/Trimzwemmen. Aankomende week ontvangt van u ons een mail met betrekking tot de aangepaste regels en het tijdstip waarop en hoe u het complex dient te betreden. Daarnaast ontvangt u eind mei een mail met betrekking tot de verrekening van de contributie van het 3e kwartaal.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

Marcel van Houtum
Penningmeester BZV