Update 26 juni 2021

Beste leden, Beste ouders en verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni en het beleid van Sportfondsen Nederland communiceren wij graag het volgende met u.

Vanaf maandag 28 juni zijn er aanvullende versoepelingen aangekondigd. Het uitgangspunt van deze versoepelingen is ‘Open, tenzij …’, waarmee meer mogelijk wordt voor o.a. sport en recreatie binnen en buiten. De basisregels, zoals thuis blijven bij klachten en testen, 1,5 meter afstand houden tot anderen en veelvuldig handen wassen blijven onverminderd van kracht.

Concreet verandert er vergeleken met de huidige maatregelen niks.

Alle lessen en trainingen blijven doorgaan, door de afstandsbeperking, hebben we besloten tot aan de zomervakantie geen publiek binnen toe te laten. Zwemmers dienen nog steeds in badkleding naar het bad te komen. 

Na afloop kan er in de kleedruimte worden omgekleed zoals gebruikelijk. Let hierbij op dat er maximaal 5-6 volwassenen per kleedruimte aanwezig mogen zijn.

Zwem-ABC

 • U komt met uw kind naar de kleedkamer. Bij de tafel meldt u zich met uw kind. Uw kind loopt via kleedkamer 0 naar de zwemzaal waar deze wordt opgevangen door de lesgevers.
 • U vervolgt de gang direct door naar buiten.
 • De kinderen kunnen vanaf 10 minuten voor de start van de zwemles naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen starten.
 • U kunt uw kind ophalen via de nooddeuren zoals u de afgelopen weken heeft gedaan.
 • Na het ophalen van uw kind, kleed u uw kind in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Voor het ophalen dient u zelf voor blauw overschoenen of badslippers te zorgen. BZV verstrekt geen blauwe slofjes meer omwille het milieu. 
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de douches, hierbij is de regel alleen kort afspoelen. Geen zeep etc, dit belemmert de doorstroom.

Wedstrijdzwemmen, Trimzwemmen & Zwem U Fit

 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het zwembad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier  1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang  vinden omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • Houd altijd rekening met elkaar en blijf zoveel mogelijk zwemmen.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de douches, hierbij is de regel alleen kort afspoelen. Geen zeep etc, dit belemmert de doorstroom.

Aqua Vitaal

 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het doelgroepen bad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier 1,5 meter van uw mede sporters.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de douches, hierbij is de regel alleen kort afspoelen. Geen zeep etc, dit belemmert de doorstroom.

Reserveren is niet langer nodig. Mits iedereen zich houdt aan de aangegeven zwemtijden zoals deze op de persoonlijke staan vermeld!!!
Inloggen op je persoonlijke pagina kan op bzv.zwemscore.nl.

Update 18 mei 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 17 mei en het beleid van Sportfondsen Nederland communiceren wij graag het volgende met u.

Na een lange sluiting mogen de binnenzwembaden per 19 mei 2021 weer open. Vanaf deze datum gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals we deze eerder hebben gekend. 

Dit houdt het volgende in:
Alle lessen en trainingen kunnen gewoon doorgaan mits de volgende regels in acht worden genomen.

Sportfondsen Nederland verplicht alle bezoekers van hun accommodatie dat iedereen vanaf 13 jaar verplicht is om een mondkapje te dragen binnen het gehele sportcomplex, dus ook op de zwemzaal. Dit geldt niet tijdens de les of training.

 • Zwem-ABC
 • U komt met uw kind naar de kleedkamer. Bij de tafel meldt u zich met uw kind. Uw kind loopt via kleedkamer 0 naar de zwemzaal waar deze wordt opgevangen door de lesgevers.
 • U vervolgt de gang direct door naar buiten.
 • De kinderen kunnen vanaf 10 minuten voor de start van de zwemles naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen starten.
 • U kunt uw kind ophalen via de nooddeuren zoals u de afgelopen weken heeft gedaan.
 • Na het ophalen van uw kind, kleed u uw kind in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan/mag geen gebruik worden gemaakt van de douches.
 • Het doorstromen van de groepen alsmede het diplomazwemmen eind juni gaan gewoon door. Hierover sturen wij u een aparte mail.
 • Wedstrijdzwemmen, Trimzwemmen & Zwem U Fit
 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het zwembad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier  1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang  vinden omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient nu ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • Houd altijd de afstand, blijf zoveel mogelijk zwemmen.
 • In het wedstrijdbad mogen maximaal 30 zwemmers zwemmen.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan/mag geen gebruik worden gemaakt van de douches

Om niet boven het  maximum aantal zwemmers te komen verzoeken wij:

 • Wedstrijdzwemmen kijk op je persoonlijke pagina naar de juiste trainingstijden.
 • Trimzwemmen vragen wij om vooraf te reserveren
 • Zwem U Fit vragen wij om vooraf te reserveren voor de maandag en/of donderdag. Op donderdag vragen we je een keuze te maken uit het zwemmen van 18.00 – 18.30 uur of 18.30-19.00 uur. Het volledige uur zwemmen vanaf 18.00 uur is alleen mogelijk indien er niet meer als 30 zwemmers in het zwembad aanwezig zijn. Dit ter beoordeling van de lesgevers in het bad.
 • Aqua Vitaal
 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het doelgroepen bad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier 1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang vinden  omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient nu ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • In het doelgroepen bad mogen maximaal 10 zwemmers zwemmen. Hierdoor is het noodzakelijk om te reserveren voordat je komt zwemmen
 • Er worden geen oefeningen aangeboden, omdat groepslessen niet zijn toegestaan. Er is de mogelijkheid om zelfstandig te zwemmen in de breedte van het bad.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 5-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Er kan/mag geen gebruik worden gemaakt van de douches.

Hoe te reserveren (alleen voor Trimzwemmen, Zwem U Fit & Aqua Vitaal)
Via jouw persoonlijke paginabzv.zwemscore.nl, kun je een tijd reserveren om te komen zwemmen. Zonder reservering is het niet mogelijk te komen zwemmen. Volg de volgende stappen om een reservering te maken:

 1. Log in op jouw persoonlijke pagina, dit kan op bzv.zwemscore.nl
 2. Ga naar het tabblad Lessen en kies daar Rooster
 3. Selecteer bij kopje week, de juiste week en klik op tonen
 4. Nu verschijnen de tijden waarop je kunt zwemmen, je ziet de totaal aantal plaatsen, de aantal vrije plaatsen via de knop reserveren kun je de betreffende dag en tijd reserveren.

Nu kun je komen zwemmen op de gereserveerde dag en tijd. Je kunt 2 trainingen per week reserveren met een maximum van 1 training per dag. 

Indien je niet aanwezig kunt zijn op een gereserveerde tijd, door klachten, ziekte of andere reden, dan het dringende verzoek je reservering te annuleren. Dit kan door het volgen van dezelfde stappen, maar dan de klikken op annuleren. Hierdoor komt er een plek vrij voor een van onze clubgenoten die mogelijk wilt zwemmen. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
Bossche ZwemVereniging


Algemene corona regels bij de BZV

Onderstaande regels betreffen voor alle leden van de Bossche ZwemVereniging voor in en rond het zwembad tijdens zwemlessen en trainingen:

Regels tijdens trainingen en zwemlessen
Onze leden en hun ouders/verzorgers blijven thuis als het lid of iemand uit het gezin/huishouden:

 • de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in
  de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Algemene regels in en om de sportaccomodatie:

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Broertjes en zusjes komen niet mee naar de zwemles en/of zwemtraining als zij zelf niet hoeven te zwemmen op die dag.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder die het Sportiom betreed is verplicht om een mondkapje te dragen, zie onderstaand de volledige uitleg.
 • Minderjarige leden komen met maximaal 1 ouder/verzorger naar de zwemlessen. Bij meerdere kinderen vragen wij u om, indien mogelijk ook met 1 ouder/verzorger naar de zwemles/training te komen
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Omkleden voor en na de les of training

 • Houdt rekening met elkaar!
 • alle leden dienen zich thuis om te kleden. Leden komen in zwemkleding met bovenkleding eroverheen naar het zwembad
 • Via de hoofdingang kom je de accommodatie binnen, hier dien je verplicht je handen te desinfecteren
 • Via de gebruikelijke weg, volg de loop richtingen, kom je naar de kleedkamers

Zwem-ABC

 • U komt met uw kind naar de kleedkamer. Bij de tafel meldt u zich met uw kind. Uw kind loopt via kleedkamer 0 naar de zwemzaal waar deze wordt opgevangen door de lesgevers.
 • U vervolgt de gang direct door naar buiten.
 • De kinderen kunnen vanaf 10 minuten voor de start van de zwemles naar binnen zodat de lessen op tijd kunnen starten.
 • U kunt uw kind ophalen via de nooddeuren zoals u de afgelopen weken heeft gedaan.
 • Na het ophalen van uw kind, kleed u uw kind in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 4-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Douche is niet toegestaan.

Wedstrijdzwemmen, Trimzwemmen, Zwem U Fit & Aqua Vitaal

 • U komt via de gebruikelijke route het zwembad binnen.
 • U doet de bovenkleding uit in het zwembad op de gemarkeerde plaats. Houdt hier  1,5 meter van uw mede sporters.
 • Het zwemmen kan doorgang  vinden omdat dit  als een individuele sport wordt gezien. U dient nu ook in het water de 1,5 meter afstand van een medesporter te houden.
 • Houd altijd de afstand, blijf zoveel mogelijk zwemmen.
 • In het wedstrijdbad mogen maximaal 30 zwemmers zwemmen.
 • In het doelgroepenbad mogen maximaal 10 zwemmers zwemmen.
 • Om niet boven het  maximum aantal zwemmers te komen adviseren wij de wedstrijdzwemmers om in zwemscore naar je persoonlijke trainingstijd te kijken.
 • Na het zwemmen kleed u zich om in een van de 6 kleedzalen om. Let op dat er per kleedzaal maximaal 4-6 volwassenen aanwezig mogen zijn. Houd hier rekening mee. Na het omkleden verlaat u direct het sportcomplex via de personeelsgang.
 • Douche is niet toegestaan.

Mondkapjes Plicht
Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
 • Zwemmers: Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt geen mondkapjesplicht;
 • Ouders/begeleiders: het dragen van een mondkapje wel verplicht in de gehele accommodatie
 • Voor al het zwembadpersoneel, trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht, tenzij je actief meesport (ook op de kant), dan hoeft je geen mondkapje op;
 • Uitgezonderd zijn zwemonderwijzers (in het water en op de kant) tijdens de zwemles. Voor en na de zwemles geldt ook voor hen wel een mondkapjesplicht.

N.B. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje, zie Rijksoverheid.

Het kan zijn dat lessen of trainingen eerder stoppen om iedereen de ruimte te geven om zich om te kleden in de kleedzalen. Dit zal gebeuren op aanwijzingen van vrijwilligers van de BZV.
Wij vragen alle leden en ouders/verzorgers aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
Mocht u het niet eens zijn met aanwijzingen of beperkingen dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@bzv.nl.


Discussie met onze vrijwilligers in het zwembad omtrent de regels en maatregelen omtrent de coronamaatregelen worden niet geaccepteerd. Mocht dit voorkomen dan kan het bestuur hier consequenties aan stellen zoals tijdelijke uitsluiting van deelname aan zwemlessen of -trainingen. Wij hopen dat dit echter niet nodig zal zijn.