Om onze vereniging democratisch te laten functioneren achten we het noodzakelijk een breed kader te hebben. Veel leden van de vereniging en hun ouders zijn dan ook betrokken bij het welzijn van de club. Er zijn verschillende commissies en werkgroepen welke met elkaar verweven zijn om de lijntjes zo kort mogelijk te houden.

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Daarnaast gelden zowel voor het bestuur als alle leden binnen de BZV de regels en voorwaarden opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u volledig lezen elders op onze website.

Hoog in het vaandel staat de bewaking van de normen en waarden met als thema:

‘De belangen van elk lid staan centraal in al het handelen!’

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De leden van het dagelijks bestuur hebben daarnaast een coördinerende functie m.b.t. diverse werkgroepen en/of afdelingen.

Het voltallig bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met min. 2 bestuursleden. een van de leden bestuur nemen de taak van vicevoorzitter waar bij afwezigheid van de voorzitter.

Het bestuur:

Voorzitter  Martin Martens
Penningmeester   Marcel van Houtum  t/m 31-12-2020
Secretaris  vacant,  Recreatief zwemmen
Lid bestuur  Wendy v.d. Steen Secretariaat + Zwem-ABC
Lid bestuur  Bart Lunter  Wedstrijdzwemmen
Lid bestuur Astrid Koomen  penningmeester per 1-1-2021

Alle bestuursleden hebben een vaste functie binnen het bestuur. Daarnaast is elk bestuurslid contactpersoon voor een afdeling (Afd.) Mocht u vragen hebben over een betreffende afdeling dan kunt u contact opnemen met het betreffende bestuurslid.