Algemene Leden Vergadering geannuleerd

Beste leden,

In verband met het coronavirus gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 27 maart niet door. Zodra er meer duidelijkheid is over wanneer er weer activiteiten kunnen worden georganiseerd, zal het bestuur een nieuwe datum vaststellen.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Bossche ZwemVereniging