Algemene Leden Vergadering 13 maart 2018

Beste Leden,

Bij deze nodigen wij u, als lid van de Bossche ZwemVereniging, van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Tijdens deze vergadering heeft u het als lid voor het zeggen. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2017. Tijdens de vergadering wordt, aan de hand van onderstaande agenda, 2017 besproken en worden de plannen voor 2018 voorgelegd.

Het bestuur zou het prettig vinden als ook ouders en/of verzorgers van onze ABC zwemmers aanwezig kunnen zijn. Onze Algemene Leden Vergadering  zal plaatsvinden op:

Dinsdag 13 maart 2018
Locatie: Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

De voorlopige agenda:
19.00: Ontvangst
19.30: Opening door de voorzitter
19.35: Vaststellen agenda en verslag Algemene Ledenvergadering 2017
19.45: Jaarverslagen bestuur en de verschillende afdelingen van de vereniging
20.00: Verantwoording 2017
20.10: Plannen en contributie 2018
20.15: Verkiezing bestuursleden
20.20: Rondvraag
20.30: Presentatie nieuwe kledinglijn voor vrijwilligers en wedstrijdzwemmers
20.45: Sluiting van de vergadering met drankje

Volgens het roulatieschema is de penningmeester aftredend en stelt zich herkiesbaar, andere personen mogen hierop ook reageren. Iedereen die interesse heeft voor de bovengenoemde bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 27 februari 2018 aanmelden bij het secretariaat. Wil je meer weten over de inhoud van deze functie meld je dan tevens aan via secretariaat@bzv.nl.

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn op te vragen bij het secretariaat.

Wij hopen u de 13de  te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BZV