Rabobank Clubkas Campagne 2017

Aan (de ouders van) de leden van BZV,

Heeft u een rekening bij de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. let dan op:

Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken draagt het verenigingsleven in het werkgebied van de bank een warm hart toe. De basisgedachte van de campagne is dat klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken die ouder zijn dan 12 jaar, kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld zij ontvangen.

Van 11 april tot en met 25 april 2017 mogen alle klanten ouder dan 12 jaar hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Alle klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, ouder dan 12 jaar, van wie een e-mailadres bekend is, ontvangen hiervoor een e-mail of anders een brief met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen.

 

Dus                                       Stem op BZV

Voor meer informatie:  www.rabobank.nl/lokale-bank/s-hertogenbosch-en-omstreken

Geplaatst in BZV nieuws